Mer om KBT och MCT (metakognitiv terapi) vid depression

Som nämndes i det föregående blogginlägget har den optimism som rådde kring KBT för 10-20 år sedan mattats av under de sista åren. En del tidigare forskning kring KBT har beskyllts för att ha präglats av så kallad publiceringsbias, d.v.s. att positiva utfall av egen forskning ”förfördelats” jämte negativa eller tvetydiga resultat.

Utvecklingen av psykoterapeutisk metodik sker inte i ett ”vakuum” utan påverkas av olika trender/bias och kring vad som uppfattas som relevant och ”sant” i förhållande oss själva som samhällsvarelser. Följaktligen utvecklas hela tiden ny metodik, i takt med att samhället utvecklas och förändras. Ett exempel på detta är den så kallade tredje vågens KBT dit metakognitiv terapi (MCT) ofta räknas.

I USA uppskattades cirka 16,7 miljoner individer lida av depression (nästa 7% av befolkningen) under 2015. Man uppskattar att depressionstillstånd kommer kräva flest levnadsår vid år 2030, efter HIV/AIDS. En kardinalsymptom vid depression är ältande, eller plågsamma så kallade automatiska (betingade) negativa tankar. Till skillnad från traditionell KBT där negativa tankar blir föremål för en ”objektiv” analys där argument vägs för och emot varandra, försöker man inom MCT mer ”distansera” sig från tankevärlden. Här kan det handla om att försöka se tankar, inte som absoluta sanningar, utan passerande tolkningar av omvärlden. Metaforer som kan förekomma inom MCT kan handla om att se framför sig tankar som moln som passerar på himlen, som vagnar i ett tåg som passerar, ”såpbubblor” som flyger förbi och till sist spricker eller som löv som flyter förbi i en bäck. Principen i dessa metaforer handlar om att tankarna ”lever sitt eget liv” och att de inte behöver/går att kontrollera. Snarare kan själva försöket att kontrollera negativa tankar innebära att kognitiv inflexibiliet. Om negativa tankar kan liknas vid en hand som krampaktigt sluter sig i en knuten näve kan dessa tekniker handla om att låta handen slappna av och öppna sig.

Läs mer om MCT här: https://mpsykologi.wordpress.com/2015/03/06/metakognitioner-och-missbruk-metakognitiv-terapi/

(Källa: https://journal.thriveglobal.com/the-secret-to-beating-depression-might-be-changing-how-you-think-about-your-thoughts-cf3f8ce34ed)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s