Kroppen – ett ofta förbisett tema i psykoterapi

Vilken roll kan temat kroppen spela i psykoterapi? Här kommer en kort uppsummering av några intressanta poänger ur norska psykologtidskriften (vol. 54, nr.6, 2017).

Inom psykoterapi generellt har det funnits en naturligt fokus på det verbala språket, medan kroppsliga aspekter underprioriterats. I vår västliga kultur finns ett arv baserat på filosofen Descartes dualism mellan kropp och själ (en rationalism som senare banade väg för upplysningen), som möjligen kan förklara varför tonvikt fästs på just förnuft, tanke och verbalt språk. En allt för stark uppdelning mellan kropp och själ kan emellertid begränsa förståelsen inför människan som helhet, inte minst när det gäller ”moderna” diagnoser som utmattningsdepression, sömnstörningar eller stressyndrom.

I vår kultur ”används” ofta kroppen för att förstärka självkänslan, t.ex. genom att omforma eller kontrollera kroppen via allt från träning, kost till platikkirurgi. Att använda kroppen som ett medel för emotionell självreglering kan också förekomma genom t.ex. självskadebeteenden, anorexia eller bullemi. Problem kan uppstå då kroppen ofta är allt för ”skör” för att kunna hantera sådana symptom på psykiskt lidande.

Inom traditionell samtalsterapi finns vidare en risk att det verbala språket används som ett ”undvikandebeteende”, d.v.s. att patienten t.ex. intellektualiserar, pratar om för terapin oviktiga teman och på det viset håller smärtsamma teman, terapeuten och förändringsprocessen på avstånd. Här kan terapin tjäna på att i högre grad analysera kroppsliga aspekter, d.v.s. den icke-verbala kommunikationen. Andra individer har ingen självklar tillgång till det verbala språket och behöver hjälp med att sätta ord på vilka känslor som ”rör sig” i kroppen. Psykoterapi kan hjälpa individen att få mer distans till sådana kroppsliga fenomen för att sedan kunna rikta sig mer ut mot världen och andra människor. I det läget kan kroppen ”användas” för att uppnå något engagerande och meningsfullt.

Individer med tyngre missbruk kan ofta gestalta hur kroppens basala behov (kost, sömn, aktivitet o.s.v.) kommer i skymundan på grund av drogen i fråga. Personal inom missbruksvården har ett ansvar att försöka förmedla vikten av en mer respektfull hållning gentemot kroppen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s