Metoder för att påvisa eventuellt alkoholintag

Här kommer ytterligare ett inlägg på temat analysmetoder vid drog- eller alkoholbruk. Fortsätter med en kort beskrivning över de vanligaste analysmetoderna för att påvisa eventuellt alkoholbruk.

Utandningsluft eller blod

Koncentrationen av alkohol i blodet samvarierar med koncentrationen i utandningsluften, något som alltså kan mätas genom utandningsprov. Alkoholpromille kan också mätas direkt i blodet genom blodprov.

Etylglukuronid och etylsulfat

Koncentrationen av alkohol i blodet minskar snabbt efter intaget är avslutat. För att få ett längre tidsintervall där man kan påvisa alkohol kan man istället mäta alkoholens metaboliter, t.ex. etylglukuronid (EtG) och etylsulfat (EtS) i urin. Dessa metaboliter kan mätas i 2-4 dygn efter intag, något beroende på hur stor konsumtionen varit.

Carbodeficient transferrin (CDT)

Högt alkoholintag över längre tid kan leda till minskad bindning av kolhydrater till proteinet transferrin, något som kan mätas via blodprov. CDT är ett indirekt mått på alkoholintag och även andra faktorer kan påverka CDT-värdet. CDT kan vara en viktig första indikator på ett eventuellt alkoholberoende, t.ex. vid testning inom primärvården.

ASAT/ALAT

Förhållandet mellan enzymen ASAT och ALAT (i blodprov) kan vara en indirekt biokemisk indikator på alkoholmissbruk, och eventuella leverskador som följd av detta.

PEth

Fosfatidyletanol (PEth) är ett samlingsnamn för så kallade fosfolipider som bildas i närvaro av etanol, en halt som sedan kan mätas i blodprov. Mätningen av PEth kan påvisa alkoholintag i upp till flera veckor. En nackdel med PEth-analyser är att halten PEth i blodprovet av och till kan stiga efter provtagning.

(Källa: Rusmiddelavhengighet, Lærebok for helse- og sosialfag, Terje Simonsen, 2016; http://www.foretagshalsor.se/sites/default/files/fsf/Utbildning/lakartidningen.pdf)

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s