Mer om psykoterapiforskning – betydelsen av ”coping”-strategier

Forskningen på psykoterapi har varit samstämmig när det gäller betydelsen av den terapeutiska relationen för utfallet i behandlingen. Åsikterna går mer isär när man söker att förklara hur effekten uppkommer. Förenklat hävdar vissar att den terapeutiska relationen i sig själv är tillräcklig för att medföra förändring, medan andra menar att den terapeutiska relationen är en förutsättning för att den specifika metoden i terapin skall få avsedd effekt. Den ”totala” effekten av den terapeutiska relationen, en adekvat målsättning och efter patienten anpassad metod kan rubriceras som den terapeutiska alliansen.

I en tysk studie publicerad i Behaviour Research and Therapy från december i fjol undersöker man betydelsen av copingstrategier i psykoterapi. Författarna driver tesen att den terapeutiska relationen är nödvändig i effektiv psykoterapi, men att terapin också behöver förmedla någon form av copingstrategi (mästringsstrategi) samt att ett emotionell engagemang behöver uppstå hos patienten. Innehållet i mästringsstrategin kan variera beroende på terapeutisk metod (t.ex. väga för- och nackdelar med att avsluta ett missbruk i motiverande samtal (MI), social färdighetsträning i KBT, förståelse för relationella samspel / relationstrauma i psykodynamisk terapi, ångesthantering som redskap inom beteendeorienterade exponeringsterapier för att bara nämna några få exempel). Hela 1550 patienter deltog i studien som delvis syftade till att mäta samband mellan olika sessioner i terapi och huruvida den ena sessionen kunde förutse symptomtrycket vid kommande samtal. I resultaten finner man att mästringsstrategier bidrog till minskat symptomtryck när dessa kombinerades med en stark terapeutisk relation. Man konkluderar dock med att en stark terapeutisk relation inte var tillräcklig för att bidra till förändring, i sig självt.

(Källa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796716302182)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s