Om hemuppgifter i KBT

Hemuppgifter har en naturlig plats inom kognitiv beteendeterapi där klienten uppmuntras till att ”träna” på nya sätt att tänka/tolka situationer och nya beteendemönster. Förhoppningen är att hemuppgifterna ”generaliserar” effekten av terapin och för denna vidare över tid, också efter att terapin avslutats. Hur stor inverkan har hemuppgifter på effekten av kognitiv beteendeterapi? Denna frågeställning undersöks i en metastudie från 2010 som baserar sig på 23 tidigare studier med totalt 2183 deltagare.

I resultaten finner man ett samband mellan grad av utförda hemuppgifter och effekten av terapin (t.ex. avseende ångest, depression och substansmissbruk). Styrkan i sambandet graderades som svagt till medelstarkt (r = .22 – .27). Det finns dock en del svagheter i resonemanget, som författarna också själva kommenterar. Bl.a. kan det vara svårt att objektivt mäta antalet utförda hemuppgifter. Något man inte heller gjort är att kontrollera för andra viktiga faktorer för utfallet av psykoterapi – främst styrkan i den terapeutiska relationen. Kan det vara så att en starkare terapeutisk relation medför ökad grad av utförda hemuppgifter, d.v.s. att den terapeutiska relationen fungerar som en så kallad medierande faktor?

(Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2939342/)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s