Automatiska tankar och tankefällor

Automatiska, betingade tankar är något man aktivt arbetar med inom kognitiv beteendeterapi. Kännetecknande för automatiska tankar är att de:

 • uppkommer utan medveten ansträngning
 • ofta betingas till någon form av känsla, t.ex. ångest eller drogsug
 • kan upplevas som fantasier, dagdrömmande, inre bilder, ältande, grubblande
 • kan vara oviktiga, irrationella eller bisarra
 • ofta följer etablerade mönster (vissa ”scripts” eller ”scheman”)
 • effektiviserar kognitionen då de inte kräver någon ansträngning
 • ger an snabb (ofta omedveten) tolkning av en situation
 • sällan går att styra eller kontrollera
 • kan vara relaterade till underliggande personlighetstruktur, så kallade scheman för hur vi fungerar som individer. Dessa är ofta omedvetna för oss – men inte omedvetna i psykoanalytisk bemärkelse – utan på grund av att vi vanligtvis inte riktar vår uppmärksamhet mot dessa scheman.

Våra automatiska tankar är subjektivt färgade och kan av och till säga en hel del om vilka tidigare erfarenheter vi bär på. Då de har en så pass stark subjektiv prägel kan de av och till också leda till förvrängningar av hur vi uppfattar omvärlden. Nedan följer några exempel på sådana förvrängningar, och hur de kan relateras just till missbruksproblematik:

 • Personalisering; d.v.s att individen tar på sig ansvaret för vad som sker i omvärlden även när det står klart att detta inte handlar om individen själv. Mekanismen påminner om försvarsmeksnimen introjektion, d.v.s. att felaktigt uppfatta händelser i den yttre världen som utlöst av egna, inre skeenden. Personalisering handlar alltså om att för stor vikt vid fästs vid den egna personen, relaterat till saker som sker i omvärlden. Individer med missbruksproblematik kan av och till uppleva det som att andra kan se detta på individen, utan att ens prata med hen. Detta skulle kunna vara ett exempel på hur skeenden i det sociala (t.ex. ett lätt nedvärderande ögonkast från en främling på gatan) blir ”personaliserade”.
 • Selektiv abstraktion; här handlar det om att individen fäster för stor uppmärksamhet vid vissa detaljer, och således missar helheten. Bland individer med missbruksproblematik kan en negativa självbild där endast negativ respons från andra uppmärksammas, vara en del av större psykologisk problematik som lagt grunden för missbruket.
 • Övergeneralisering; här drar individen för stora slutsatser baserad på endast ett fåtal händelser. Bland individer som haft en långtgående missbruksproblematik finns inte sällan flera tidigare avgiftningsförsök, vilket ibland kan få individen till att misstro all form för behandling, och därmed inte söka vidare hjälp.
 • Arbiträr inferens; här drar individen för snabba slutsatser utan logisk underbyggnad. T.ex. kan individer som tar återfall snabbt hamna i en negativ spiral. Vissa tolkar ett återfall som ett totalt nederlag och att man därmed kan löpa linan ut i ett aktivt missbruk. I själva verket är ofta återfall en naturlig del i en terapeutisk process och isolerade återfall kan vara guld värt att arbeta med som tema i terapi.

(Källa: http://www.mathpubs.com/detail/1605.03553v1/Increasing-cognitive-emotional-flexibility-with-meditation-and-hypnosis-The-cognitive-neuroscience-o; https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/kognitivt-perspektiv/automatiska-tankar/)

Annonser

En reaktion på ”Automatiska tankar och tankefällor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s