Intentionell hållning i psykoterapi vid missbruk

I en psykologisk vardag lever vi i ett slags socialt ”skådespel” där vi balanserar mellan att läsa av sociala signaler och att samtidigt agera på egna, inre känslomässiga och tankemässiga impulser. Mer eller mindre medvetet tillskriver vi intentioner till både oss själva och andra för att lättare förstå, skapa mening och förutsägbarhet i detta flöde av kommunikation. Att analysera bakomliggande intentioner för handlingar är något som är helt centralt inom psykoterapi – en intentionell hållning. Här kan det handla om att skapa mening i vad som t.ex. föregår ett återfall i missbruk, vilken psykokologisk funktion missbruket fyller och varför just den specifika individen gör de ibland tillsynes irrationella val hen gör. En intentionell hållning medför ofta nyfikenhet och intresse, något som i sig självt kan stärka alliansen i terapin.

Inom psykoterapi kan en intentionell hållning vara speciellt betydelsefull när det gäller att tolka de överförings- och motöverföringsfenomen som kan uppstå. T.ex. kan detta handla om hur en viss patient kan verka speciellt avvisande under en session där ett visst tema dyker upp, eller varför man som terapeut plötsligt känner sig uttråkad eller sömnig under en annan. Här kan också handledning fungera som en viktig ”boost” när det gäller att fördjupa den intentionella hållningen ytterligare. Handledning och en hyggligt avstressad arbetsvardag är betydelsefullt för att vi som terapeuter ska upprätthålla den intentionella hållningen och därmed undgå generaliseringar, cynism eller så kallad psykisk ekvivalens. Om känslor av stress, rädsla eller ångest tar allt för stor plats är sannolikheten stor för att vi blir upptagna av att hantera dessa känslor. I ett sådant läge mentaliserar vi inte i lika hög grad som vid en situation där vi upplever kontroll och trygghet.

(Källa: Mentalisering – att leka med verkligheten, Rydén & Wallroth, 2008)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s