Hur kan meditation och hypnos påverka automatiska tankar?

Som nämnts tidigare finns ett intresse inom modern psykoterapi för meditation, mindfulness och hypnos. Forskning föregår på fältet kognitiv neurovetenskap i förhållande till dessa tekniker och jag kommer längre ner i inlägget referera till några spännande fynd.

Inom kognitiv terapi har man sedan länge varit intresserad av hur automatiska tankar kan identifieras och sedan påverkas. En av de centrala teoretikerna bakom kognitiv terapi, Aron Beck, menade t.ex. att depression kan karaktäriseras av ett tillstånd som involverar en automatisk ”kedja” av irrationella tankar. Beck hade en ambition om att de automatiska negativa tankarna i psykoterapi kunde ersättas med mer ”funktionella” tankar, baserad på andra tolkningar av omvärlden, framtiden och sig själv. Under de senaste tio-femton åren har nya varianter av KBT sett dagens ljus, t.ex. acceptance and commitment therapy (ACT) och mindfulness- based cognitive therapy (MBCT). Här uppmärksammar man hur vår så kallad metakognitiva förmåga (”vad vi tänker om våra tankar”) kan bidra till mindre av plågsamma automatiska tankar. Inom missbruksfältet finns en del lovande studier där man använt sig av t.ex. ACT.

Sedan upplysningstiden har vi i västvärlden fäst en stor ”tillit” till förnuftet, d.v.s. vår förmåga till rationell problemlösning – både inom vetenskapen och för utformandet av samhället. När vi tar en närmare titt på våra automatiska tankekedjor, och dess känslomässiga konsekvenser, framstår vi som mindre rationella. Automatiska tankar kan upplevas på olika sätt i en ”psykologisk vardag”, fantasier t.ex. som dagdrömmande, ”mind wandering”, inre bilder, ältande och grubblande. Det som blir kännetecknande för dem är dess automatik, ”snabbheten” i dess flöde, frånvaro av en medveten önskan om dem och att de ofta följer vissa etablerade mönster. Automatiska tankar fyller en viktig funktion i att vår varseblivning effektiviseras, d.v.s. att vi snabbt kan tolka en situation utan att använda stora kognitiva resurser. Vi upplever oss emellertid lätt ”bundna” till automatiska tankar och den oro som också kan uppkomma som konsekvens av negativa automatiska tankar som följer självdestruktiva ”scripts”. När det gäller missbruk kan exempel på detta vara betingade inre ”bilder” eller minnen som dyker upp i situationer man associerar med drog- eller alkoholintag. Här kan drog- eller alkoholsug vara en konsekvens av sådana betingade automatiska tankar. Ett annat exempel är posttraumatisk stress där tidigare upplevelser som väcker ångest efter hand kan ”sprida sig” via klassisk betingning så att allt fler händelser/tankar påminner om det tidigare traumat.

Inlägget fortsätter i nästa bloggpost.

(Källa: http://www.mathpubs.com/detail/1605.03553v1/Increasing-cognitive-emotional-flexibility-with-meditation-and-hypnosis-The-cognitive-neuroscience-o)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s