Mer om mentaliseringsförmåga och empati

Jag har tidigare skrivit en del kring det intressanta begreppet mentalisering. Begreppet lanserades av den franske läkaren och psykoanalytikern Pierre Marty, under 70-talet. Mentalisering handlar om förmågan att ”se sig själv utifrån och andra inifrån”, d.v.s. något som kräver både förmågan att intellektuellt dra slutsatser kring andras intentioner, men också att leva sig in emotionellt andras perspektiv. En ömsesidighet finns när det gäller förmågan att läsa av det egna känslo- och tankelivet, samt andras. Vi behöver förmågan till mentalisering för att flexibelt kunna möta vårdagens sociala utmaningar, t.ex. att hantera konflikter, fördjupa nära relationer, inleda nära relationer o.s.v. Forskning har på senare år kunnat belägga att vi blir mer ”empatiska” med en god förmåga till mentalisering, d.v.s. när vi klarar av att inte bara ”gå på känslomässiga impulser/intuition”, utan också bibehåller en medveten närvaro där vi lever oss in i den andres perspektiv. Inre lugn verkar vara något som befrämjar vår mentaliseringsförmåga.

Hos individer med missbruksproblematik är förmågan till mentalisering inte sällan störd. Frekvent förekommande tillstånd vid missbruk är t.ex. personlighetsstörningar, något som kanske primärt innebär svårigheter att förhålla sig till eller passa in bland andra människor. Detta kan i sin tur bottna en bakgrund präglad av otrygg anknytning under uppväxten. Otrygg anknytning är en riskfaktor för personlighetsstörning, något du kan läsa mer om här: https://mpsykologi.wordpress.com/2015/01/23/otrygg-anknytning-en-riskfaktor-for-personlighetsstorning/. Ett tydligt exempel på detta är borderline personlighetsstörning/emotionellt instabil personlighetsstörning där omgivningen blir föremål för t.ex. kraftig idealisering eller nedvärdering, d.v.s. där det inre känslolivet kommit att styra uppfattningen av andra på ett destruktivt sätt.

(Källa: https://digest.bps.org.uk/2016/08/10/more-analytical-less-intuitive-people-are-better-at-empathy/)

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s