Narcissism och grandiositet – hur yttrar det sig? (II)

Inlägget är en fortsättning på foregående bloggpost.

McAdams går i sin essä vidare med att beskriva Trumps personlighet utifrån ett personlighetsinventorium populärt kallat Big Five. Big Five är resultatet av massiva faktoranalyser av tidigare personlighetsinventorier där man till sist ”kokat ner” dessa fem variabler. Den score vi får på dessa axlar tenderar att vara konstant genom vuxenlivet (även om man sett en viss minskning med ålder när det gäller neuroticism och ökning när det gäller vänlighet och noggrannhet). De fem faktorerna är:

  • Extraversion: sällskaplighet, social ”entusiasm”/värme, självsäkerhet.
  • Neuroticism: ängslighet, depressivitet, emotionell instabilitet, oro/ångest.
  • Noggrannhet: disciplin, medvetenhet om regler/normer, organsieringsförmåga.
  • Vänlighet: värme, omtanke, alutrism, medkänsla, anspråkslöshet.
  • Öppenhet: nyfikenhet, fantasi, obundenhet till konventioner.

De flesta av oss får en score nära genomsnittet på dessa axlar, men vissa har en tydlig tendens till det ena eller andra. Sambandstudier har kunnat vissa på vissa intressanta kopplingar – t.ex. att extraverta ofta är mer glada och nöjda i sina liv, har flera sociala kontakter, än introverta. Extraverta individer är oftare så kallade ”sensation-seekers”, d.v.s. finnner ett nöje i att utmana sig själv och andra i jakten på socialt erkännande och framång – inte nödvändigtvis när det gäller pengar. Extraverta verkar också vara mer benägna att ta risker, jämfört med introverta individer. Individer som scorar högt på noggrannhet presterar ofta bra när det gäller arbetsliv och studier. Att ha en hög grad av vänlighet kan ofta förutse ett större ”djup” när det gäller kvaliteten i nära relationer. Individer med en låg grad av vänlighet uppfattas oftare som mindre tillförlitliga, än vänliga individer. Till sist är en hög grad av neuroticism är relaterat till en lägre känsla av att vara tillfreds i vardagen, flera dysfunktionella relationer och psykisk ohälsa.

I analysen av Trump noterar McAdams en speciell kombination av en hög grad av extraversion och en mycket låg grad av vänlighet. Individer som visar en låg grad av vänlighet uppfattas ofta som okänsliga, oförskämda, arroganta och empatilösa. När det gäller just Trump menar McAdams att ilska och aggression kan vara det som driver Trump personlighetsmässigt, kombinerat med en viss känsla för humor. Vidare menar McAdams att Trump verkar ha en förhållandevis hög grad av öppenhet, d.v.s. framstår som ”pragmatisk” i många frågor. McAdams varnar också för hur karismatiska ledare som Trump kan spela på vår tendens att gruppera människor i så kallade in- och utgrupper, d.v.s. de som tillhör ”oss”, vid sidan av  ”alla andra”.

(Källa: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/06/the-mind-of-donald-trump/480771/)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s