Psykologisk behandling av skam – 20 vetenskapligt belagda råd (V)

(Inlägget är en fortsättning på foregående bloggpost)

13. Det ligger i skammens natur att den kan vara svår att prata om. Skammen kan få  individen att dra sig tillbaka, underkasta sig och begränsa självhävdelse. På grund av vi sällan pratar öppet om skam kan många bära på skamupplevelser utan att veta om det. Vilka är då de kroppsliga signalerna på att affekten skam är aktiv? Här handlar det om ett inre obehag, en ”social ångest”, nedslagen blick, känsla av sårbarhet, rödfärg, bruten ögonkontakt, ökad puls, ”kränkthet” o.s.v. På grund av att medvetenhet om skam generellt är låg i samhället blir ofta självrapporteringar om skam missvisande. Detta kan också bero på att skam ofta väcker försvarsmekanismer inom oss – t.ex. att agera ut skammen genom attacker mot andra eller skamlöst beteende. Detta kan bli speciellt tydligt vid en narcissistisk problematik.

I en studie från 2013 fann man att icke-verbal kommunikation som indikerar skam var mer tillförlitligt att mäta, än självrapportering. I samma studie fann man också att höga nivåer av ”icke-verbal” skam kunde predicera (föregå) framtida tillbakafall bland alkoholmissbrukare i AA-behandling.

14. Bland individer med missbruksproblematik har man funnit att en hög andel (1/3- till 1/2) har en bakgrund med tidigare traumatiska upplevelser (PTSD). Om man därtill lägger individer som vuxit upp i dysfunktionella familjer med så kallade relationstrauman som följd, blir siffran än högre. Psykoterapiforskning har kunnat visa på ett starkt samband mellan trauma och skam. Vid behandling av PTSD behöver terapeuten vara särskilt lyhörd för eventuella skamreaktioner.

15. I en studie över skamupplevelser hos individer med ätstörning fann man att mycket var vunnet på att ha ett vardagligt och icke-tekniskt sätt att prata om skam på i terapin. Här kan det handla om att normalisera skammen, bl.a. som en känsloreaktion som vi känner och behöver känna av och till.

16. Det kan vara viktigt att differentiera skuld- och skamkänslor inom ramen för psykoterapi. Skuld relaterar ofta till en specifik handling där ens värderingar överträtts. Skam handlar istället om en mer global känsla av att inte duga till eller inte vara bra nog som människa. Skammen kan fortplanta sig på ett annat sätt än skuld, genom att man fort kan utveckla skam över att man skäms. Jag har skrivit mer på detta tema i ett tidigare blogginlägg: https://mpsykologi.wordpress.com/2014/03/21/uttrycket-skuld-och-skam-har-det-blivit-slentrian/

(Källa:  http://www.actwithcompassion.com/20_science_based_recommendations_for_therapy_with_highly_self_critical_or_shame_prone_Clients)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s