Psykologisk behandling av skam – 20 vetenskapligt belagda råd (II)

Inlägget är en forsättning på det föregående.

3. Något som visat sig kunna vara terapeutiskt är att arbeta med visualisering av inre bilder för att stärka en sårbar självkänsla präglad av skam. Här kan det handla om att se på sig själv ”utifrån” eller andra individer, t.ex. vänner som har liknande svårigheter. Syftet är att stärka ”relationen” till sig själv med förståelse och medkänsla. Försök har nyligen gjorts att utveckla programvara inom virtual reality för att skapa sådana bilder, med bl.a. effekt i form av minskad nedstämdhet.

4. Det har visat sig att ökad förekomst av så kallat pro-socialt beteende kan bidra till en minskning av inre självkritik och social oro. Här handlar det helt enkelt om att lära sig eller träna på sociala färdigheter i terapin, t.ex. hur konkret uttrycka intresse och vänlighet. Förhoppningen är att sociala interaktioner på grund av detta kan bli mer positivt förstärkande. En förutsättning för att detta ska kunna ske är emelletid att individen själv klarar att uppmärksamma och ”ta till sig” den positiva feedbacken från andra. Även detta tema kan vara föremål för terapeutiskt arbete. Man tänker sig här ett ömsesidigt förhållande mellan en mer förstående och icke-dömande attityd gentemot både sig själv och andra.

5. Ett tema som ofta är föremål för terapeutisk arbete är ånger (”regret”). Här kan det handla om upplevelser där individen önskar något ogjort eller känner skuldkänslor över en viss handling. Forskning har gjorts kring hur terapin kan få en viss ”boost” utifrån arbete med detta givet att individen blir bemött med en hållning av acceptans och empati. Utifrån detta kan individen utveckla en starkare ”själv-medkänsla” (”self-compassion”), något som kan vara effektivt mot skamupplevelser.

(Källa: http://www.actwithcompassion.com/20_science_based_recommendations_for_therapy_with_highly_self_critical_or_shame_prone_Clients)

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s