Riskfaktorer för våldsutövande hos män – hur kartlägga detta?

I en intressant och färsk artikel ur Läkartidningen (07/16) uppsummeras fynden ur en avhandling som foksuerat på förhållanden mellan psykisk problematik och våldsutövande hos vuxna män. Här kommer en kort sammafattning av de riskfaktorer som identifierades:

 • intellektuell funktionsnedsättning (kanske handlar detta inte minst om bristande språklig begåvning – ”där orden slutar tar nävarna vid”).
 • missbruk och beroende.
 • tidiga beteendeproblem (”uppförandestörning” inklusive våldsamt beteende i barndomen).
 • personlighetsstörning.
 • viss ökning för våldsanvändning vid depression- och ångestsyndrom liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen.

Man konkluderar också med att:

 • våldsutsatthet under barndomen hade större betydelse för användning av våld som vuxen bland individer med låga halter 5-HIAA i cerebrospinalvätskan (detta är den främsta metaboliten av serotonin, d.v.s. låga halter 5-HIAA kan varsla om förhållandevis låga halter serotonin i nervsystemet).
 • våldsamma åtefallsförbrytare visade på en ökad dödlighet beträffande missbruk och beroende och självmord.
 • man fann inget belägg för en generell koppling mellan psykos och vålsutövande.

För att bedöma risken för våldsutövande krävs en psykologisk utredning som fastställer:

 • kognitiv funktion/begåvning.
 • screening för trauma/utsatthet under barndomen.
 • screening för uppförandestörning under barndomen.
 • screening för missbruk/beroende.
 • screening för tidigare utövade våldsepisoder.

(Källa: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2016/02/Psykisk-problematik-kopplades-till-okad-risk-att-utova-vald/)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s