Grad av ”föräldrarövervakning” – hur påverkar det förekomsten av drog/alkoholanvändande hos unga kvinnor?

I en omfattande amerikansk studie publicerad i år undersöker man huruvida en hög grad av ”föräldrarövervakning” (”parental monitoring”) innebär minskat drog- och alkoholanvändande hos europeiskt-amerikanska och afro-amerikanska tjejer. Totalt 3656 unga kvinnor deltog i studien, en klar merpart europeiskt-amerikanska. Resultaten baserades på intervjuer och enkäter.

I resultaten finner man att en tidig alkoholdebut var mer förekommande bland europeiskt-amerikanska tjejer än bland afro-amerikanska. Andelen ungdomar som rapporterande låg grad föräldrarövervakning var högre bland de afro-amerikanska. Europeiskt-amerikanska tjejer som rapporterade låg grad av föräldrarövervakning visade på en förhöjd risk för alkohol-, tobak- och cannabisbruk. Ett sådant tydligt samband kunde inte ses bland afro-amerikanska tjejer.

Resultaten stöder tesen om att ”föräldrarövervakning” har en viktig betydelse för huruvida ungdomen utvecklar ett missbruk. Resultaten är dock inte entydiga och måste ses i sammanhanget av socioekonomisk kontext och kön/genus. Ett spännande spörsmål blir vad som ligger i funktionen ”föräldrarövervakning”. Det finns en risk för förenkling här eftersom annan forskning antyder att gemensam ansvarskänsla och tillit mellan förälder och ungdom – snarare än kontroll och bestraffning – motverkar en utveckling mot missbruk. I en tillitsfull kontakt mellan ungdom och vuxen kan en känsla av kompetens utvecklas hos ungdomen. Mer om detta här: https://mpsykologi.wordpress.com/2013/08/19/mer-om-familjedynamik-och-systemteori/.

(Källa: The associaton of low parental monitoring with early substance use in european american and african american adolescent girls, Blustein et al., 2015)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s