Förslag på nytt sätt att diagnostisera personlighetsstörning utifrån fem-faktor-modellen (”big five”)

Som nämnts tidigare har man i DSM-V (som kom i maj -13) presenterat ett förslag på ett nytt sätt att ta sig an området personlighetsstörning. Förändringarna nämns i ett särskilt parti i DSM-V som avhandlar forskning och framtida förändringar i diagnoskriterier och kategorier.

I ett försök att få området belagt med mer empiri referar man bl.a. till den så kallade fem faktor modellen utabarbetad av Costa och McCrae. Denna baserar sig på forskning som ”kokat ner” en mängd data över personlighetsvariabler och därefter formulerat fem faktorer som i sin tur kan delas upp i subkategorier. Dessa faktorer har sedan formulerats utifrån sin ”patologiska” motsvarighet som sedan graderas på en skala. Uppsummerat handlar dessa om:

  1. emotionell dysregulering: (neuroticism i big five): tendens till ångest, pessimism, anhedoni (oförmåga att känna lust/tillfredsställelse), otrygg anknytningsstil, undergivenhet, social anspändhet, ”trotsighet” eller tendens att sätta sig i opposition.
  2. social distans: (extraversion i big five) undvikande anknytningsstil, ”självförsörjande” (”self-containment”), inhiberad sexualitet, restriktivt känsloliv, intoversion.
  3. antisocialitet: (vänlighet i big five) exploaterande hållning, egocentrist, dominans, fientlighet, sadism, ”uppförandeproblem”, spänningssökande, impulsivitet, narcissism, misstänksamhet.
  4. tvångsmässighet: (noggrannhet i big five) behov för ordning, kontroll och struktur.

Utöver dessa finns faktorn öppenhet (”openness to experience”) som grovt kan översättas med kreativitet och ett fritt tänkande. Motsatsen handlar då om rigiditet och ensidighet.

En annan del i diagnostiseringsförloppet handlar om att gradera individens fungerande vad gäller självbild och identitet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s