Förstärkt effekt av KBT i kombination med hypnos

I en intressant amerikansk reviewartikel från 2010 undersöker man det vetenskapliga underlaget för hypnos inom ramen för psykoterapi (oftast kognitiv beteendeterapi). Vad är då hynos? Enligt Psykologiguiden kan hypnos definieras som ett förändrat medvetandetillstånd som innebär en begränsning av uppmärksamheten till vissa stimuli. I moderna termer förklaras hypnos som en form av tillfällig ”blockering” (en slags ”hijacking”) av hjärnans exekutiva funktion. Detta innebär att vissa sinnesupplevelser (t.ex. en smärtupplevelse) ”sållas bort” då uppmärksamheten helt riktas mot något annat. Uppmärksamheten ”splittras” i det hypnotiska tillståndet – något som också medför hypnotisk amnesi (minnesluckor).

I reviewartikeln referar man till flera en metastudie över prövningar där KBT kombinerats med hypnos vid bl.a. smärta, insomni, ångest och depression. Man finner att en merpart erhöll större effekt av psykoterapin då denna kombinerades med hypnos. I en RCT-studie fann man att KBT i kombination med hypnos hade en starkare effekt på PTSD-symptom, även vid uppföljning efter tre år. Andra studier har funnit att så kallad autohypnos (där individen själv framkallar avspänning) har assisterat KBT-terapi. Detta har också visat sig ha positiv effekt på biomarkörer som blodtryck och puls.

Det verkar inte troligt att hypnos har någon starkare effekt vid specifikt beroendeproblematik. Bl.a. har man visat modest effekt vid nikotinberoende. Hypnosen kan istället ses på som en komplementär behandling med verkan på psykiatriska symptom som ångest- och stresstillstånd.

(Källa: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=neodissociationsteorin; https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/Documents/nr-sjukdomsforebyggande-vetenskapligtunderlag.pdf; Hypnosis in the treatment of anxiety- and stress-related disorders; Hammond, 2010)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s