”Housing first” – en hjälp till rusfrihet?

”Housing first” – bostad först – är ett relativt nylanserat begrepp inom den sociala omsorgen. Tanken är att hemlösa individer med missbruk och psykisk sjukdom inte ska behöva ”kvalificera sig” för boende genom olika tillfälliga eller akuta bostadslösningar. Istället ska individen erbjudas en bostad som ett första steg och i samband med detta erbjudas vidare socialt, medicinskt och psykologiskt stöd. Hur påverkar ett sådant upplägg graden av rusfrihet hos de individer som deltar? Detta undersöktes i en kandensisk studie från i år.

Deltagarna (cirka 500) följdes upp under två års tid. 200 av individerna erhöll så kallad ”treatment as usual”, d.v.s. det stöd som dessa individer tradtionellt erhåller via offentliga stödsystem och vård. Resterande individer erhöll de så kallade ”housing first”-upplägget i kombination med så kallad ACT (assertive community training) eller ICM (individual case management).  Vid studiens uppstart intervjuades deltagarna på teman som individens bakgrund, historik beträffande hemlöshet, psykiatriska diagnoser, symptomintensitet, fysisk hälsa o.s.v. I resultaten finner man dock ingen skillnad vad gäller grad av rusfrihet i de två huvudgrupperna. Man kan konkludera med att ”housing first” just är ett första steg för att på längre sikt arbeta med stabilisera individen. Viktigt är att inte ha för höga förhoppingar om att just missbruksproblematiken ”klingar av” som konsekvens av ett stabilt boende.

(Källa: Changes in daily substance use among people experiencing homelessness and mental illness: 24-month outcomes following randomization to Housing First or usual care, Somers, Moniruzzaman & Palepu, 2015)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s