ADHD och bipolär sjukdom (och cyklotymi)

I så kallade epidemiologiska studier finner man ett visst överlapp mellan diagnoserna ADHD och bipolär sjukdom. Bland individer med ADHD beräknas cirka 5-32% också ha en parallell bipolär sjukdom. Runt 18% av vuxna individer med bipolär sjukdom beräknas omvänt uppfylla kriterier för ADHD. Bland dessa indivder kan det vara svårt att separera ut symptomen på de olika tillstånden. Viktiga skillnader handlar om att ADHD är en medfött tillstånd där symptomdebuten sker redan under de första barndomsåren. Det är inte ovanligt att symptomen därefter avtar i intensitet, speciellt när individen når vuxen ålder. Symptom på bipolär sjukdom typ I/II debuterar ilstället under tonåren/tidig vuxenålder och ökar inte sällan i intensitet upp över i vuxenlivet. En mildare variant är så kallad cyklotymi där individer också pendlar mellan depression och mani men på ett mindre markant vis.

Bland indivder med missbruksproblematik generellt finns en hög förekomst av bipolär sjukdom, cirka 10-35%. Troligen underdiagnostiseras många i denna grupp. Individer med bipolär sjukdom har omvänt ofta problem i form av missbruk/beroende, med en förekomst på runt 30-60%. En förklaring kan vara behovet för så kallad självmedicinering, d.v.s. att individen använder t.ex. alkohol för att höja en sänkt grundstämning (depressiv fas) alternativt skuld- och skamkänslor som kan ha utlösts av en tidigare manisk eller hypoman period.

Individer med både ADHD och bipolär sjukdom utgör en särskilt vårdkrävande patientgrupp som ställer krav på koordinering av insatser från både psykiatri och missbruksvård.

(Källa: Rusmiddelbruk og ADHD, Lövaas & Dahl, 2013)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s