Kan sömnrestriktion (”kronoterapi”) bota depression?

Kan behandling av sömnstörningar användas som en metod för att bota depression? Temat är relevant men ofta förbisett i behandlingen av depression. Det kan i sammanhanget vara värt att påminna sig om att ju längre tid en individ är deprimerad, desto högre blir också suicidrisken. Sömnstörning är ett av de mest utmärkande symptomen vid både missbruksproblematik och depression, i en eller annan form.

I en nyligen publicerad dansk studie undersöker man huruvida en intensiv behandlingsinsats mot sömnstörning också verkar på depression. Studien läggs till flera andra, även reviewartiklar som har givit lovande resultat i ett sådant upplägg. I den aktuella studien deltog 75 patienter som alla erhöll antidepressiv behandling  med duloxetin, ett så kallat SNRI-preparat. Hälften av patienterna fick sedan genomgå ett strukturerat upplägg bestående av sömnrestriktion (så kallad kronoterapi). Den andra hälften erhöll behandling i form av daglig fysisk aktivitet i minst 30 minuter. Patienterna följdes upp under 29 veckor.

Sömnrestriktionen i studien bestod i att individerna höll sig helt vakna tre nätter (måndag, onsdag och fredag) under vecka 2 i studien. Under morgonen erhöll patienterna ljusterapi. Patienterna loggförde sina sömnmönster och uppmuntrades hålla en tydlig sömnrytm med en stabil uppstigningstid.

I resultaten finner man att individerna som genomgått upplägget med sömnrestriktion visade en högre grad av remission (”botad” depression i 62% av fallen) jämfört med individerna i träningsupplägget (38%). Behandlingseffekten ökade över tid i båda grupperna. Graden av drop-out var något högre i gruppen med sömnrestriktion vilket dock kan begränsa studiens generaliserbarhet något.

(Källa: Maintained superiority of chronotherapeutics vs. exercise in a 20-week randomized follow-up trial in major depression, Martiny et al., 2015)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s