Hur skadligt är cannabis? – två motstridiga rapporter från APA

I en färsk rapport från APA (american psychological association) refereras till aktuell forskning kring de eventuella skadeverkningarna av cannabis. I studien deltog 408 ungdomar (killar) som följdes upp under 12-årsperiod (avslutades då deltagarna var 36 år vid 2009/10). Resultaten var baserade på enkäter med fokus på hälsa, missbruk och social situation. Man finner att ”kroniskt cannabisbruk” (med en peak med bruk 200 dagar/år) inte kunde relateras til senare fysisk eller mental ohälsa, psykos eller astma. Inte heller fann man någon koppling mellan marijuanabruk och cancer, allergi, huvudvärk, högt blodtryck, ångest eller depression. Forskningen kontrollerade för andra faktorer som cigarettrökning, annat drogbruk eller grad av hälsoförsäkring hos deltagaren. Forskarna medger att de förvånades över resultaten som går stick i stäv med en stor del annan forskning. En svaghet i studien är att den baseras på enkäter och ej heller kontrollerat för halten THC som använts.

En annan APA-rapport från augusti 2014 visar på helt andra risker med långvarigt cannabisbruk. Här slås fast att regelbundet cannabisbruk (minst en gång i veckan) kan medföra neurokognitiva skador (kognitiv svikt, försämrad uppmärksamhet, minnesproblem och försämrad IK med i snitt 6 skalpoäng). Särskilt ungdomar bedöms som sårbara för dessa effekter, vilka belagts med bl.a. hjärnavbildningstekniker. Vidare konstaterar man att marijuanabruket bland unga ökat i USA (nästa tredubblats sedan -93), vilket man sätter i samband med legalisering av marijuana och medicinsk marijuana i vissa delstater. Forskarna påpekar också att halten THC i cannabis ökat genom åren och att detta också medför en svaghet i vissa forskningsresultat som ej kontrollerat för detta.

(Källa: http://www.apa.org/news/press/releases/2015/08/marijuana-use.aspx; http://www.apa.org/news/press/releases/2014/08/regular-marijuana.aspx)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s