Nya ADHD-medicinen Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)

Ett läkemedel indicerat vid ADHD har nyligen lanserats i Sverige – Elvanse. Medicinen är tänkt att användas hos barn eller vuxna med ADHD som inte fått tillräckligt god effekt av metfylfenidat (Concerta, Ritalin o.s.v.). Elvanse är, till skillnad från metylfenidat, en amfetamin med en långsam frisättning på cirka 13-14 timmar (fungerar som en depot). Behandling med Elvanse ska alltid ske via en specialist och ska som vid övrig ADHD-behandling vara grundat på en fullständig medicinsk-psykologisk utredning vilket bl.a. innebär att endast något enstaka kartläggningsverktyg inte är tillräckligt underlag för diagnos.

Inom forskningen är man inte helt ense om vad som orsakar ADHD. Man har dock funnit att den genetiska komponenten är betydande (hög grad av ärftlighet). Elvanse får sin effekt genom att blockera återupptaget av signalsubstanserna noradrenalin och dopamin i hjärnan.

Till biverkningar och eventuella risker med Elvanse hör bl.a. högt blodtryck, minskad aptit och eventuell påverkan på andra psykiatriska tillstånd. Utvärdering av medicinering skall ske kontinuerligt vid långtidsbehandling, minst en gång per år.

Det föreligger missbruksrisk vid medicinering med Elvanse. Sårbara för beroende är individer med tidigare eller pågående missbruk. Missbruk av Elvanse eller andra centralstimulerande mediciner kan medföra psykiskt beroende, sociala problem, depression, sömnstörningar, irritablitet/aggression, hyperaktivitet, personlighetsförändringar, psykos och toleransutveckling. Särskilt sårbara för psykisk försämre är individer med både ADHD och bipoläritet. Dessa individer kan utveckla manier eller hallucinationer även vid normala doser.

Missbruk av Elvanse kan också medföra överdosering vilket i sin tur kan framkalla bl.a. rastlöshet, förvirring, snabb andhämtning, våldsamhet, hallucinationer, panik, njursvikt (rabdomyolys), högt blodtryck, hjärtsvikt, kräkningar, illamånede o.s.v.

Individer med sårbarhet för missbruk väntas söka sig mer till andra snabbverkande centralstimulerande läkemedel (t.ex. dexamfetamin/Metamina), än Elvanse som har en mer långsam utsöndringsmekanism.

(Källa: https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=20111213000092#/?&_suid=143807875531105808282646233287)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s