Om alkoholabstinenser

Under sin livstid kommer cirka 20 respektive 10% av alla män och kvinnor i västliga länder att uppfylla kriterer för antingen alkoholmissbruk eller beroende. Alkoholproblematik slår mot individer från alla samhällsskikt och beräknas spela en betydelsefull roll i upp till 20% av alla inläggningar inom somatiken. Vidare räknar man med att cirka 50% av alla individer med alkoholproblematik får svåra abstinenser när konsumtionen upphör. I 3-5% av dessa fall uppstår svåra kramper och/eller delirium.

Alkohol (etanol) är en substans med bl.a. en dämpande verkan på det centrala nervsystemet. Detta sker genom en ökad frisättning av signalsubstansen GABA (gammaaminosmörsyra), precis som vid medicinering med bensodiazpiner eller barbiturater. Över en längre tids alkoholbruk anpassar sig hjärnan till frisättningen av GABA med förändringar på receptornivå. Detta innebär att individen behöver dricka mer alkohol för att få uppnå samma dämpande effekt som tidigare.

När väl alkoholen går ur kroppen uppkommer symptom som är motsatta alkoholens dämpande effekt – t.ex. sömnstörning, ångest, ökad puls, förändringar i blodtryck och kroppstemperatur och skakningar (tremor). Dessa inträder relativt strax efter intag av alkohol, d.v.s. inom åtta timmar efter att alkoholhalten i blodet börjar sjunka. Abstinenssymptomen når en peak efter cirka 72 timmar och planer helt ut efter mellan fem till sju dagar.

Inom sjukvården används ett skattningsverktyg – CIWA-Ar för att klassificera svårighetsgraden i alkoholabstinenser. I instrumentet klassificeras graden av illamående, tremor, svettningar, ångest, taktila störningar, ljudkänslighet, synstörningar, hallucinationer, huvudvärk, agitation och orienteringsförmåga på en poängskala från 0-67. Poängsumman blir sedan vägledande för vilket behandlings patienten erhåller (mer om detta i näsa bloggpost).

(Källa: Recognition and management of withdrawal delirum (delirum tremens), Marc Schuckit, 2014)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s