Beroende av onlinespel/gaming – på väg att bli en psykiatrisk diagnos?

Som nämnts tidigare (https://mpsykologi.wordpress.com/2015/03/04/bor-overdrivet-onlinespel-datortv-spelsberoende-behandlas-inom-missbruksvarden/) är överdrivet data-/TV-spelande per idag inte sett på som ett ”sjukdomstillstånd” inom hälso- och sjukvården. Kritiker menar att det heller inte bör inkluderas i diagnossystemen då det riskerar att sjukliggöra ett vanligt förekommande beteende, och dessutom kan maskera andra underliggande orsaker.

I den psykiatriska diagnosmanualen DSM-V har det dock kommit ett förslag på kriterier för en diagnos. Man konstaterar att tiden inte är mogen för att ta dessa kriterier i bruk då det krävs ytterligare forskning på området. Det är t.ex. otydligt om fenomenet bör ses om en form av beroende, impulskontrollstörning eller en form av tvång (eller något annat). Det är även otydligt kring hur fenomenet ska avgränsas – handlar det enbart om online-spel eller även andra data/TV-spel, mobilspel, appar o.s.v. Något som emellertid är tydligt definierat är fenomenet inte inbegriper gambling (pengaspel) som redan är klassicerat i DSM som en impulskontrollstörning.

Följande preliminära kriterier har satts upp i förslaget:

1) Upptagenhet vid internetbaserade spel (individen tänker på spelet, spelaktiviteter och spelande blir den dominerande vardagliga aktiviteten).

2) Abstinenssymptom (irritabilitet, oro/ångest, nedstämdhet) när individen ej har tillgång till internetbaserade spel.

3) Toleransutveckling (behov för att lägga mer och mer tid på internetbaserade spel).

4) Oförmåga att kontrollera spelandet (upprepade misslyckade försök).

5) Förlust av tidigare intressen/hobbys på grund av spelandet.

6) Fortsatt spelande trots erkända psykosociala problem som uppkommer på grund av det.

7) Lögner inför familj eller andra närstående om spelandets omfång.

8) Användande av internetbaserade spel som ett sätt att fly en negativ sinnesstämning (t.ex. hjälplöshet, skuld eller ångest).

9) Negativa konsekvenser av spelandet som går ut över relationer, arbete, utbildning eller karriär på ett signifikant vis (t.ex. förlust av en nära relation eller anställning).

Kriterierna i diagnosförslaget är inspirerade av de traditionella diagnoserna över missbruk och beroende. Det kan vara problematiskt att överföra dessa kriterier dirket till TV/dataspel. Därmed inte sagt att överdrivet spelande inte är ett kliniskt problem som i sig kan medföra depression, ensamhet, social fobi, drop-out ur utbildning o.s.v.

(Källa: Treatment of video game addiction – a systematic review, Pallesen et al., 2015)

Annonser

2 thoughts on “Beroende av onlinespel/gaming – på väg att bli en psykiatrisk diagnos?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s