Om psykologisk behandling vid cannabismissbruk och Antonovskys KASAM-begrepp

I studier över effekten av cannabis har man funnit att en längre tids missbruk bl.a. innebär svagare känslokontroll, depressivitet, sämre självkänsla och minskad psykologisk och social kompetens. Dessutom störs den intellektuella funktionsivån på grund av försämrat flexibelt tänkande och förmåga till problemlösning (exekutiva funktioner). Även det episodiska minnet störs, d.v.s. det minne som är relaterat till en personlig ”livshistoria” med effekten av att dessa minnen inte får lika stark emotionell ”påverkan” som tidigare.

Vid avslutningen av ett cannabismissbruk befinner sig individen i ett sårbart läge. Eftersom förmågan till minne, kognition och uppmärksamhet sannolikt är nedsatt kan personen behöva stöd i att få förslag, fokusera och styra tankarna mot problemlösningsstrategier.

Vissa individer som rökt under längre tid, kanske kroniskt sedan tidiga tonåren, har en psykologisk mognadsnivå som inte är åldersadekvat. Dessa individer kan behöva stöd i att utvecklas vidare i sin psykosociala kompetens.

Vidare behöver individer ofta hjälp i att komma ur den avskärmande bubbla som cannabis medför. Ett relevant begrepp i detta sammanhang är KASAM (utvecklat av israelisk-amerikanska sociologen Aron Antonovsky)- d.v.s känsla av sammanhang. En hög grad av KASAM innebär att individen ser sig själv och sin omvärld som meningsfull, tillitsfull, begriplig, strukturerade och trygg (i motsats till kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig). En viktig faktor för KASAM är graden av hanterbarhet, d.v.s. individens förmåga att möta och hantera de krav som uppstår i vardagen. Om individen upplever hanterbarhet ökar sannolikheten att krav också ses som utmaningar, istället för hot, och därmed upplevs som meningsfulla. Hos individer med långvarigt cannabismissbruk finns ofta en låg känlsla av begriplighet där cannabis medför en känslomässigt avskärmande effekt. Bland de som söker behandling för sitt missbruk varierar graden av KASAM, och en högre grad kan t.ex. innebära bättre resultat på grund av en stakare känsla av meningsfullhet (salutogenes).

(Källa: http://droginfo.com/pdf/publicerade_artiklar/Varfor_behovs_behandling_efter_ett_avslutat_cannbismissbruk.pdf)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s