Psykiatrisk diagnos (antisocial personlighetsstörning, depression, fobier, GAD) predicerar utfall av missbruksbehandling

I en amerikansk intervjustudie från 2003 undersöker man huruvida psykiatrisk diagnos kan predicera (förutse) utfall av missbruksbehandling. Man är också intresserad av hur kön spelar in som faktor. Tidigare forskning har visat att en samtidig psykiatrisk problematik kan försvåra behandlingen av alkoholberoende, inte minst i form av antisocial personlighetsstörning vilket oftast män diagnostiseras med.

401 drogberoende individer deltog i studien. I studien fokuserade man på de mest frekvent förekommande tillstånden vid ett pågående drogmissbruk. Detta handlar om alkoholberoende, antisocial personlighetsstörning, depressiva störningar, fobier och generaliserad ångest (GAD). Individerna intervjuades vid två tillfällen med ett uppehåll på ett år.

I resultaten finner man att:

– utfallet av missbruksbehandling hos män var mer beroende av psykiatriska tillstånd än hos kvinnor. Hos kvinnor med depression och fobier verkade inte dessa tillstånd medföra sämre resultat i missbruksbehandling jämfört med kvinnor utan dessa tillstånd. Män med antisocial personlighetsstörning visade på en sämre progonos beträffande utfall av missbruksbehandling.

– egentlig depression (”major depression”) predicerade missbruk av ett större antal substanser med fler beroende/missbruksdiagnoser och symptom. Likaså predicierade antisocial personlighetsstörning ett användande av multipla substanser. GAD (generaliserat ångessyndrom) predicerade fler beroendediagnoser.

– kvinnor med fobier rapporterade mer begränsat droganvändande vid uppföljning, än kvinnor utan. Forskarna spekulerar i om detta kan ha att göra med en potentiellt underliggande personlighetstyp med inslag av så kallad ”harm avoidance” (neuroticism och oro).

(Källa: The role of psychiatric disorders in predicting drug dependence treatment outcomes, Compton et al., 2003)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s