Riskfaktorer för missbruk bland ungdomar (I)

I en amerikansk review-artikel från 2013  sammanfattas viktig forskning på området riskfaktorer för missbruk hos unga. Ungdomar befinner sig i en sårbar fas när det gäller hjärnans utveckling.  Stress och oro under perioden kan öka risken för missbruk. Särskilt hjärnans prefrontala delar utvecklas starkt under ungdomen. Som nämnts tidigare har dessa delar av hjärnan ”ansvar” för funktioner som beslutsfattande, beteendestyrning och planering. Denna del av hjärnan är också särskilt receptiv för dopaminerg aktivering, d.v.s. den typ av stimulans som droger, nikotin och alkohol ger i olika hög grad. Med andra ord är hjärnan särskilt känslig för belönande upplevelser under denna period. Tidigt missbruk kan leda till en så kallad neuroadaption där naturlig produktion av dopamin i hjärnan regleras ner. Detta kan leda till ett beroende av än mer ”uifrån påförd” belöning.

I artikeln radas en rad riksfaktorer upp för missbruk hos unga:

1) Riskfaktorer inom familjen: omsorgssvikt under barndomen, t.ex. i form av övergrepp av olika slag eller försummelse (enligt vissa data kan detta leda till missbruk hos cirka 30% bland dessa). Även missbruk hos en eller båda föräldrar, låg utbildningsnivå hos föräldrar och låg socioekonomisk status är riskfaktorer.

2) Fysiska och / eller sexuella övergrepp: här visar upprepade data på starka samband mellan övergrepp och senare missbruk av illegala eller legala substanser. Enligt vissa data ökar risken med 2-4 gånger. Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, visar i sig självt ett samband med missbruk. Flickor löper ökad risk för att utsättas för sexuella övergrepp medan pojkar oftare utsätts för fysiskt våld.

3) Emotionella övergrepp (”emotional abuse”): här kan det exempelvis handla om att bevittna våld eller sexuella övergrepp, inte sällan inom hemmet väggar.

4) Försummelse (”neglect”): här handlar det om grova brister i föräldraförmågan vilket leder till brister vad gäller nutrition, skydd, tillhandahålla vård/kontakt med vårdapparaten, brister vad gäller kläder o.s.v. I forskningen har det varit svårt att separera ut effekterna av försummelse då även andra riskfaktorer ofta finns i bilden samtidigt (t.ex. missbruk hos modern under graviditeten). Data verkar dock indikera att effekterna blir långtgående.

Inlägget fortsätter i nästa bloggpost.

(Källa: Familial, social and individual factors contributing to risk for adolescent substance use, Whitesell, Bachand, Peel & Brown, 2013)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s