Varför hjälper motion vid depression?

Cirka 300 miljoner människor världen över beräknas lida av depression. Depression är en av de vanligaste orsakerna till för tidig död eller funktionsnedsättning i västliga länder. Flera medier rapporterar idag om hur fysisk aktivitet (träning/motion) får ett allt starkare forskningsstöd som behandling mot depression. SVD refererar till en studie som genomförts via Karolinska Institutet och Lunds Universitet där 946 personer deltog. Deltagarna lottas till tre olika grupper där en grupp erhöll antidepressiv medicinering, en grupp KBT via Internet och den sista gruppen fysisk aktivitet på ”recept”. I korta ordalag fann man att träning hade minst lika god effekt som farmakoterapi eller KBT-terapi.

Som tidigare nämnts finns ett starkt samband mellan depression och problematisk alkoholkonsumtion. Cirka 30% av alla med depression visar sig ha ett alkoholmissbruk i bilden. Omvänt beräknas även cirka 30% av alla med alkoholmissbruk vara deprimerade. För dessa individer skulle träning och motion också kunna vara ett alternativ eller komplement/ del i psykoterapi. Vissa studier indikerar att antidepressiv medicinsk behandling har mindre effekt vid mild eller måttlig depression. Även i dessa fall kan träning/motion vara ett alternativ.

Forskare har presenterat olika hypoteser kring varför träning får effekt mot depression. Dels menar man att träning stimulerar våra exekutiva funktioner (mer om detta här: https://mpsykologi.wordpress.com/2013/11/15/exekutiva-funktioner-kopplingar-till-missbrukberoende/). Detta medför att individen får lättare att göra aktiva val, styra sig själv och sin vardag och får lättare att struktuera/planlägga. Även självkänslan stärks i ett sådant läge. Vidare förbättras sömnen och aptiten av träning. Depressionssymptom som anhedoni (oförmåga att känna glädje eller njutning) motverkas.  Vidare verkar träning stimulera produktionen av ett specifikt protetin som i sin tur motverkar ett skadligt ämne – kynurenin, från att nå hjärnan.

(Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5975241; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/motion-hjalper-mot-depression_4441189.svd; http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/varforhjalpermotionviddepression.65443507.html)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s