Alkoholberoende och aggressionsproblematik hos kvinnor – en studie över effekten av mindfulnessbaserad terapi (II)

Inlägget är en fortsättning på föregående bloggpost.

Forskning (amerikansk statistik) visar, mot mångas förmodan, att kvinnor är lika benägna till våld i hemmet som män. Våld utövat av kvinnor har dock visat sig ge färre allvarliga skador, än våld utövat av män vilket sannolikt medför underrapportering. I amerikanska hem förekommer våld i hela 10% av alla hushåll i löpet av ett år. Barn som exponeras direkt eller indirekt för våld i hemmet har visat sig kunna utveckla egna beteende- och psykologiska problem, t.ex. tendens till negativ affekt eller svårigheter i känslohantering. De är vidare även mer benägna att själva utöva våld som vuxna, oavsett eget eller förälderns kön.

Alkoholmissbruk förekommer ofta hos kvinnor som utövar våld i hemmet. Cirka halvparten av alla amerikanska kvinnor som grips för våld utövat i hemmet uppfyller kriterier för ett riskbruk av alkohol (”hazardous driking”). Mer än hälften av amerikanska kvinnor som påbörjar behandling för alkoholberoende har agerat ut våld under det senaste året innan. Detta är anmärkningsvärt eftersom våldsamt beteende också medför en ökad risk för att själv falla offer för våld. Utifrån dessa data kan slutsatsen dras att en effektiv psykologisk behandling behöver ta ett samlat grepp kring båda problemområden.

I studien finner man att de kvinnor som deltog i behandlingen visade på en signifikant minskning i självrapporterad fysisk aggression, alkoholanvändande och/eller droganvändande (enligt urinprov). Hela 93% av kvinnorna kvarvarade i behandlingen vilket kan jämföras med 50-70% deltagande för andra likande behandlingsupplägg där kvinnor dömts till behandling.

(Källa: Mindfulness and modification therapy for behavioral dysregulation: results from att pilot study targeting alcohol use and aggression in women, Wupperman et al., 2011)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s