Alkoholberoende och aggressionsproblematik hos kvinnor – en studie över effekten av mindfulnessbaserad terapi (I)

I en amerikansk pilotstudie från 2011 undersöker man huruvida mindfulnessbaserad psykoterapi kan användas för kvinnor med parallellt alkoholberoende och aggressionsproblematik. I studien följde man upp 14 kvinnor som dömts till behandling på grund av missbruk och våldsbrott. Studien löpte under maximalt 20 veckor och bestod av 12 sessioner terapi.

Forskarna bakom studien menar att både missbruk och aggression kan ses som symptom på en gemensam underliggande problematik – dysregulering av beteende (”behavioral dysregulation”). Man pekar på tidigare studier som visat att terapiformer som riktats mot specifika problemområden (t.ex. återfallsprevention) sällan leder till fullgoda resultat. En förklaring kan enligt författarna vara att ett ensidigt fokus på just ett problemområde lämnar annan samtidig problematik obehandlad.

Forskarna menar att dysregulering av beteende beror på svårigheter att hantera negativa känsloupplevelser. Relaterat till beteendedysregulering är ofta undvikandebeteenden av olika slag, vilket medför att individen inte får möjlighet att habitueras till (”vänja sig vid”) negativa känslor. Dessa undvikandebeteenden leder på sikt till ökat spänningstillstånd och svårigheter, vilket i sin tur kan medföra ökat undvikande. När individen till sist inte klarar att undvika situationer som utlöser negativa känsloupplevelser kan desperata flyktbeeenden uppstå, t.ex. impulsivt missbruk. På kort sikt leder sådana beteenden till negativ förstärkning, d.v.s. en kortsiktig känslomässig lättnad, vilket ökar sannolikheten för att samma beteende kommer uppstå på nytt. Till sist kan flyktbeteendet, t.ex. missbruk, bli en helt automatiserad reaktion.

I studien utgår man från mindfulness som en form av terapi. Mindfuless deifineras i studien som ett mentalt tillstånd som innebär medvetenhet, uppmärksamhet och acceptans inför nuet, utan överinvolering i kognitiva eller emotionella reaktioner. Tidigare studier har visar på samband mellan grad av mindfulness i vardagen och minskad aggression, ätstörning, pengaspel (”gambling”), självskadande, riskbruk av alkohol, impulsivitet, konflikter i relationer och negativa känsloupplevelser. Forskarna menar att mekanismen i mindfulness består i att individen lär sig ”stå i” negativa känslor och impulser (”urges”). Samtidigt får individen en möjlighet att ta ett steg tillbaka för att på så sätt agera mer flexibelt i situationen. Mindfuless kan också medföra en medvetenhet över emotionella signaler på att en viss ”risksituation” (t.ex. sug) kan uppstå. I det läget kan individen välja att använda sig av någon form för strategi för att hantera känslan. Om ett återfall trots detta skulle inträffa kan mindfuless bidra till att eventuella skuld- och skamkänslor lättare kan hanteras.

Inlägget fortsätter i nästa bloggpost.

(Källa: Mindfulness and modification therapy for behavioral dysregulation: results from att pilot study targeting alcohol use and aggression in women, Wupperman et al., 2011)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s