Tidig språkutvecklingen på avvägar – konsekvenser för missbruk och beroende

Vilken konsekvens kan störningar i utvecklingen av språkförmåga få för eventuellt senare missbruksproblematik? Nedan beskrivs några infallsvinklar.

Språkfunktionerna i hjärnan kan förläggas till vänster hemisfär (hjärnhalva), närmare bestämt till två områden som kallas för Wernickes och Brocas områden. Dessa delar av hjärnan ”ansvarar” för språkförståelse respektive talförmåga. Människans språkliga förmåga hör till bland de evolutionärt yngsta funktionerna i hjärnan och är också något unikt mänskligt. Genom förmågan till abstrakt språk skapas möjligheten till så kallad symbolisering (mer om detta här: https://mpsykologi.wordpress.com/2013/09/18/bristande-formaga-till-symbolisering-och-missbruk/). Vår språkliga förmåga lägger grunden för både abstrakt och komplex kommunikation men också tänkande och ”tankenätverk”.

Vår språkliga förmåga aktiveras redan under fosterstadiet. Man har funnit att barn redan i fosterstadiet visar sensitivitet just för moderns röst. Kort efter förlossning visar barnet att de föredrar moderns röst framför andras. Barnet kan också tidigt koordinera sina rörelser efter språkliga ljud. Tidigt under det första levnadsåret finns en genetisk predisponering för att lära in språkliga fonem (språkljud). Dessa integrerar hos barnet även tidigare under fosterstadiet. Efter hand utvecklas inlärningen av språk via oartikulerande ljud och icke-verbal kommunikation med närstående. När barnet kommit upp i 3-4-årsåldern kan de börja tala högt för sig själv och t.ex. upprepa regler som närstående lärt barnet. Dessa ”förmaningar” kan senare integrerar hos barnet som ”inre tal”, i 5-6-årsåldern. Det ”inre talet” fungerar som ett redskap för självreglering.

Hos barn som utsätts för omsorgssvikt, t.ex. otrygga nära relationer under de första levnadsåren, kan ibland störningar ses i den språkliga utvecklingen. Konsekvenser kan då innebära bristande förmåga till självreglering, t.ex. hejdande av impulser. Barnet kan i dessa fall visa en förmåga till förståelse för förmaningar men visa svårigheter i att omsätta detta i konkret beteende. Just omsättningen av en språklig ”regel” till beteenden är något som kräver stimulans i interaktion med närstående andra, för att skapa nödvändiga nervbanor till relevanta områden i höger hjärnhemsfär.

Missbruk är som bekant ett fenomen som inte sällan förs vidare genom generationer. Just omsorgssvikt och otrygg anknytning i tidiga nära relationer kan innebära bristande språklig stimulering. I sin tur kan detta innebära sårbarhet och ökad risk för svårigheter med självreglering, t.ex. genom impulsivt oreflekterat beteende.

(Källa: Neuroaffektiv utvecklingspsykologi, Hart, 2008)

Annonser

One thought on “Tidig språkutvecklingen på avvägar – konsekvenser för missbruk och beroende

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s