Behandling för missbruksproblematik anpassad för kvinnor

Det finns klara vinster av att anpassa missbruksbehandling för kvinnor. Forskningen på området tog fart i USA under 70- och 80-talet i samband med att missbruksvård började anpassas för gravida kvinnor. I en amerikansk reviewartikel från 2003 (sammanställning av 38 tidigare studier) analyserar man effektiviteten av att anpassa behandling för kvinnor. Här kommer några forskningsrön i punktform:

– Kvinnor med missbruk och beroende skiljer sig från sina manliga motparter på flera sätt. De utvecklar missbruk som konsekvens av trauma, våld, fysisk sjukdom, olyckor eller problem inom primärfamiljen, i högre grad än män. Dessa kvinnor introduceras ofta för missbruk via män eller växer upp i en familjesituation där alkohol eller droger missbrukas.

– Kvinnor med missbruk/beroende har oftare dålig självkänsla, skuldkänslor, psykiatrisk problematik, självmordstankar, ätstörningar och PTSD än män med liknande missbruksproblematik. Följdverkningar av tyngre missbruk som socialt stigma och prostitution slår hårdare mot kvinnor än män.

– Kvinnor som startar upp i missbruksbehandling är yngre, har lägre utbildning, svagare ställning på arbetsmarknaden, sämre psykisk hälsa, utsätts för högre grad av fysiskt/psykiskt våld och övergrepp, jämfört med motsvarande män. Utöver detta löper de en högre risk att smittas med t.ex. hepatit C eller HIV (t.ex. på grund av injicering eller oskyddad sex).

– Vissa särskilda svårigheter kan visa sig i relationerna runt kvinnor med missbruksproblematik. Här kan det handla om en bakgrund med problematiska uppväxtvillkor och brist på rollmodeller under uppväxten. Dessa kvinnor hamnar inte sällan i obalanserande realtioner med beroendeställning, något som i sin tur kan hindra försök att ta sig vidare i livet.

– I forskningen finner man stöd för att anpassad missbruksbehandling för kvinnor medför bättre effekt, jämfört med traditionell behandling där både män och kvinnor deltar. Denna effekt uppkommer delvis på grund av att ovanstående problemområden adresseras specifikt.

(Källa: Effectiveness of substance abuse treatment programming for women: a review, Ashley, Marsden, Brady, 2003)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s