Mer om ABC-modellen som metod vid missbruksproblematik

I ett tidigare blogginlägg (https://mpsykologi.wordpress.com/2013/10/09/abc-modellen-som-metod-vid-missbruksproblematik/) beskrevs Albert Ellis ABC-modell, d.v.s. en tidig variant av kognitiv beteendeterapi, KBT. ABC-modellen kan med fördel användas som metod vid missbruksproblematik. Här kommer några ytterligare infallsvinklar på ABC-modellen och på var forskningen står idag.

– Grunden i ABC-modellen består i en analys av en aktiverande händelse (A) som i sin tur utlöser ”beliefs” (B), d.v.s mer eller mindre implicita tolkningar av den aktiverande händelsen. Dessa tolkningar kan vara mer eller mindre ”rationella” beroende på vilka konsekvenser de leder till. Konsekvenserna (C) består i känslor, beteenden och kognitioner. Enligt modellen leder irationella tolkningar till känslor som i sin tur medför undvikande/flyktbeteenden (t.ex. oro och ångest), och ökad fysiologisk ”arousal” (spändhet). I forskningen har man funnit samband mellan irrationella ”beliefs” och biologiska markörer för stress.

– ABC-modellen är förenklande men får mer djup om omedvetna aspekter (t.ex. tidigare betingning av emotionella reaktioner, livshändelser och genetisk sårbarhet) också vägs in i analysen av B – ”belief”.

– På senare år har man i forskning på ABC-modellen sökt att kartlägga vissa generella irrationella ”beliefs”. Här handlar det alltså om vanliga ”tolkningsfel” som de flesta av oss gör mer eller mindre. Dels kan det handla om rigitt tänkande, d.v.s. att bli låst till ett eget perspektiv och inte ha tillräcklig flexibilitet. En annan vanligt feltolkning är katastrofiering, d.v.s. att tänka att det värsta kommer att hända. Ytterligare en variant är ”låg frustrationstolerans”, något som kanske är speciellt intressant vid missbruksproblematik (”jag orkar inte stå i detta”). Andra feltolkningar går mer på globala negativa synsätt på det egna självet, d.v.s. en onyanserat negativ självbild.

– Kognitionsforskningen har på senare år uppmärksammat skillnaden mellan så kallade heta och kalla kognitioner. Heta kognitioner betecknar tolkningar som är emotionellt färgade av studens ”hetta”. Kalla kognitioner är inte lika emotionellt engagerande. Det man i ABC-modellen menar med andra steget (B) är just heta kognitioner, d.v.s. kognitioner som ger upphov till bland annat känslor.

(Källa: The empirical status of rational emotive behavior therapy (REBT): theory and practice, David, 2014)

Annonser

One thought on “Mer om ABC-modellen som metod vid missbruksproblematik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s