Psykologiska processer bakom fenomenet medberoende

Som nämnts tidigare delas begreppet medberoende ibland upp i två kategorier, primärt och sekundärt medberoende. Den ena (primärt) betecknar ett personligt fungerande med rötter i barndomen. Den andra varianten (sekundärt) handlar om beteendemönster som de flesta av oss skulle uppvisa i ett sammanhang där en närstående missbrukar.

Hur kan ett primärt medberoende förstås utifrån individen bakomliggande livshistoria? Med en risk för generalisering kan sägas att individer som under barndomen fått stå för omhändertagande av en t.ex. alkoholiserad eller deprimerad förälder, har en ökad sårbarhet för medberoende. Barnet kan lära sig att bortprioritera egna behov, en slags underkastelse som skadar barnet, till förmån för föräldern. Barnet lär sig ofta att vara följsamt och att känna en ansvarskänsla för sin förälder. En ond spiral kan uppstå där försök till att uttrycka egna behov leder till så starka skuldkänslor att endast än mer av underkastelse kan lätta på dessa.

På sikt kan dessa mönster föra med sig psykologiska problem in i vuxenlivet. Undertryckandet av egna behov kan ofta vara förenat med att ilska och frustrationer trycks undan. Att uttrycka ilska eller självhävdelse kan för individen vara förbundet med skuldänslor eller rädsla för avvisning. Individen har i detta läge ofta en bristande kontakt med det egna känslolivet, d.v.s. en svag självkänsla. Detta kan uttryckas genom en osäkerhet på egna värdering, åsikter och behov. Individen kan sägas ”tappa bort sig själv” och är ofta mer inställd på att tona in andras åsikter och stämningslägen. Gränsen mellan individen själv och omvärlden kan bli otydlig vilket t.ex. kan uttryckas genom att andras mål och åsikter ”blir” ens egna.

I relationer riskerar dessa individer att söka sig till individer som själva har en t.ex. psykiatrisk problematik eller missbruksproblematik. Att gå in i den omhändertagande rollen kan då ”frigöra” känslor, med rötter i barndomen, som i sin tur leder till en stark bindning till partnern.

Psykologisk behandling med dessa individer kan ofta handla om att förstärka självkänslan, d.v.s. utöka kontakten och acceptansen för egna känslomässiga signaler. Dessa individer har ofta aggressioner som inte sällan uttrycks passivt, d.v.s. olika former av indirekt ”hämnd” vid upplevda kränkningar. Andra individer ”revolterar” mot sina skuldkänslor och går in i rollen som rebell, ständigt i opposition.

En film som väl porträtterar hur ett primärt medberoende kan utvecklas är ”Gracies val” (http://www.imdb.com/title/tt0395565/?ref_=nv_sr_1).

(Källa: Lev som du vill och inte som du lärt dig, Young & Klosko, 2010)

Annonser

2 thoughts on “Psykologiska processer bakom fenomenet medberoende

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s