Narcissistisk sårbarhet – en trigger för drog/alkoholsug

Som tidigare nämnts finns ofta ett samband mellan narcissism och ”patologisk” skam. Stark, ihållande skam bottnar ofta i känsla av otillräcklighet, värdelöshet och negativ självbild. En konsekvens av detta kan bli att relationerna runt individen blir distanserade och ”omöjliga”, som ett skydd mot närhet. Exempel på detta kan vara distansförhållanden eller relationer till individer som redan har en kärleksrelation sedan tidigare.

Som ytterligare ett ”skydd” mot närhet kan en individ med narcissistisk problematik bygga upp ett ”falskt själv”, d.v.s. en uppblåst självbild där status, makt och framgång blir viktigt. Individen kan sägas ”söka kärlek men nöja sig med beundran”. Individen kan också pendla mellan ”berusande” upplevelser av framgång och en mer dold, undertryckt upplevelse av inte räcka till, vilket än mer kan spä på behovet av bekräftelse. Detta kan till sist leda till sammanbrott eller ”akuta” nödlösningar i form av dämpande droger som bensodiazepiner. Centralstimulerande droger som kokain kan i perioder fungera som en narcissitisk ”boost”. Droger och alkohol fungerar som en ”protes” i de lägen där individen utsätts för kritik eller upplevda kränkningar. Kritik är något som kan väcka en upplevelse av att bli ”sedd rakt igenom” där den självupplevda värdelösheten ruvar.

Narcissitiska individer kan ofta känna sig attragerade av nedvärderande, kritiska partners alternativt individer som de egentligen inte förälskar sig i men som ger en känsla av makt och kontroll. En konsekvens av den senare relationsformen kan vara att individen känner sig uttråkad. När väl barn kommer till världen finns en risk att dessa blir föremål för projicerad skam, d.v.s. höga krav och ”betingad kärlek”. Barnen riskerar att utsättas för kritik och anklagas för fel och brister, som ”syndabockar”. På detta vis kan ett stört sätt att relatera fortplanta sig genom generationer.

Psykologisk behandling för personlighetsstörningar har det gemensamt att de sträcker sig över lång tid, ofta år. Här handlar det om att utveckla en förmåga till medkänsla och kärlek med sig själv, något som på sikt kan mildra de bakomliggande känslorna av värdelöshet. I behandlingen kan det också vara viktigt att identifiera de ”narcissitiska sår” ur barndomen som givit uppkomst till dessa.

(Källa: Lev som du vill och inte som du lärt dig, Young & Klosko, 2010)

Annonser

One thought on “Narcissistisk sårbarhet – en trigger för drog/alkoholsug

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s