Borderline personlighetsstörning, missbruk och behandling (I)

Borderline personlighetsstörning, BPD, (eller emotionellt instabil personlighetsstörning) är ett komplext och sammansatt tillstånd som består i omfattande svårigheter i emotionell självreglering, bristande impulskontroll och instabilitet avseende relationer och självbild. Självmordsrisken bland individer med BPD är hela 50 gånger jämfört med den generella befolkningen. Som nämnts tidigare är förekomsten av missbruk och beroendeproblematik vanlig i gruppen, inte minst på grund av impulsiviteten.

Vad kan förklara utvecklingen av BPD? I forskningen har man noterat att både omsorgssvikt, d.v.s. otrygg ankytning i nära relationer, och sårbarhet beträffande temperament utgör riskfaktorer.

På senare år har också lyfts fram hypoteser om BPD har ett nära samband med brister i mentaliseringsförmåga, d.v.s. förmågan att läsa av det eget och andras mentala och känslomässiga liv. Man tänker sig då att en otrygg anknytning kan kopplas till en uppväxtsituation där förmågan till mentalisering inte stimulerats. Förmågan till empati och mentalisering växer som bekant bäst fram i en nära, trygg och ”intonad” relation mellan förälder och barn, där förälder hjälper barnet att tolka kroppsliga och känslomässiga signaler. Vid en otrygg anknytning ökar risken för att feltolkningar sker, eller att ingen tolkning alls, sker av eget och andras mentala liv. Som konsekvens riskerar kommande nära relationer, t.ex. i vuxenlivet, att bli grunda och instabila.

Det har utvecklats flera psykoterapeutiska metoder för att behandla BPD. Inom så kallad mentaliseringbaserad psykoterapi arbetar terapeuten med att empatiskt leva sig in i patientens mentala värld, d.v.s. att ”mentalisera”. Detta blir utgångspunkten på en långvarig process som handlar om att bygga upp förmågan till tillit och empati i relationer. Till skillnad från traditionell terapi handlar denna behandling inte lika mycket om ”djup” insikt utan har snarare ett här – och – nu fokus.

(Källa: Mechanisms of change in mentalization-baserd treatment of BPD, Fonagy & Bateman, 2006)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s