Förnekelse och kognitiv svikt

Under många år har försvarsmeknismen förnekelse varit central för en psykologisk analys av hur en missbruksproblematik uppstår. Förnekelsen kan förklara varför individer fortsätter i ett missbruk/beroende trots uppenbara risker och skadeverkningar.

I psykodynamisk teoribildning beskrivs förnekelse som en omedveten försvarsmekanism. Tanken är att en full medvetenhet om missbruksproblematiken, och dess orsaker, är så hotade för självet att individen måste utesluta, omtolka eller helt glömma av de delar av verkligheten som pekar på den.

I en artikel från 2002 presenteras hypotesen att fenomenet förnekelse istället kan förklaras av kognitiv svikt, d.v.s. att individen har stora problem i form av minnesstörningar, koncentrationssvårigheter och bristande exekutiva funktion (planering, organsisering, beteendestyrning). Dessa kognitiva problem medför svårigheter att samla in och analysera information från omvärlden, samt att fatta beslut utifrån detta. Forskarna resonerar att om förnekelse som försvarsmekanism inte beror på kognitiv dysfunktion borde individer med hög grad av förnekelse prestera lika bra på kognitiva test som andra individer.

I studien undersöks 44 inneliggande patienter med alkoholberoende med neuropsykologiska test samt testning av grad av förnekelse (enligt ett formulär som utarbetats för studien). Man finner stöd för sin hypotes och finner att hög grad av förnekelse kunde relatas till sämre verbalt/visuellt minne, sämre exekutiva funktioner och försämrad processhastighet, jämfört med individer med lägre grad av förnekelse.

Kanske är det så att kognitiv dysfunktion undervärderats i förklaringsmodeller över framväxten av ett missbruk. Denna studien var liten till sitt omfång och mer forskning med större dataunderlag krävs för att belägga hypotesen.

(Källa: Addiction denial and cognitive dysfunction: a preliminary investigation, Rinn et. al., 2002)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s