12-stegsbehandling (AA/NA) och depression – en dålig kombination?

Som tidigare nämnts har AA/NA-rörelsen studerats nogsamt för effekterna på deltagarnas alkohol/narkotikabruk. I stort sett har man funnit att 12-stegsbehandling har en god sådan effekt på de individer som kvarvarar i behandling. Men hur ser det ut när det gäller andra effektmått – t.ex. depression? Frågan diskuteras i en artikel ur Psychology Today från i år.

Det är värt att poängtera att de ”filosofiska” grundprinciperna i behandlingsformen inte baserar sig på vetenskap/klinisk erfarenhet. Rörelsen grundlades av aktiemäklaren och krigsveteranen Bill Wilson i 1930-talets USA, som själv led av svåra depressioner genom hela livet.

Det finns vissa skäl för att anta att 12-stegsbehandling inte är den bäst lämpade behandlingsmetoden för individer med komorbid svår till medelsvår depression och missbruksproblematik. Här följer några poänger:

– Deprimerade individer tenderar att tolka sig själva som maktlösa, världen som ”orättvis” och framtiden som oföränderlig (Becks kognitiva triad). Dessa tolkningar aktiverar ett självschema som bland annat innebär självanklagan. Inom AA/NA tenderar man att placera stort ansvar på individen själv – samtidigt som man betonar individens maktlöshet inför bland annat missbruk. För en deprimerad individ kan detta möjligen spä på nedstämdheten.

– Studier som mer ingående undersökt 12-stegsrörelsen och dess effekter har pekat på den sociala aspekten (behandling i grupp) som den kanske mest betydelsefulla för behandlingsresultaten. För en deprimerad individ kan just behandling i grupp framstå som mer krävande än givande, och möjligen föranleda drop-out, d.v.s. ytterligare ett ”misslyckande”.

12-stegsbehandling har generellt visat sig vara en effektiv metod för reducerat missbruk och beroende. Behandlingen passar dock inte för alla och för individer som inte är lämpande kan den sannolikt även vara skadlig.

(Källa: Do 12-step programs lead to clinical depression and suicide? Anderson, 2014)

Annonser

One thought on “12-stegsbehandling (AA/NA) och depression – en dålig kombination?

  1. Peter Fröström skriver:

    Hej det som beskrivs är väl sällan att personer med svår till medelsvår depression och missbruksproblematik kommer/hittar till AA/NA möten fören de fått någon form av hjälp med sin depression för att orka ta itu med sitt missbruk. En del menar att nykterheten är ett bra motmedel mot depression men det är de som ser tillbaka och fått distans till sin mörka period.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s