Begreppet allians – en historisk bakgrund

Som tidigare nämnts visar psykoterapiforskning att en välfungerande allians är en förutsättning för ett positivt behandlingsutfall, oavsett teoretisk inriktning hos terapeuten. Lite slarvigt kan sägas att kvaliteten på relationen är viktigare än vilken behandlingsmodell (t.ex. KBT, psykodynamisk terapi o.s.v.) terapeuten utgår ifrån. Dessa fynd gäller även för fältet missbruk och beroende där man bland annat funnit att en god allians kan bidra till att förebygga drop outs (se tidigare inlägg).

Hur kan begreppet allians förstås i en historisk kontext? Rötterna kan spåras till Simund Freuds teorier från sent 1800- till tidigt 1900-tal. Flera av Freuds teoretiska grundantaganden har idag kunnat avskrivas som spekulativa, men själva fokuset på den terapeutiska relationen – kontakten – är lika relevant då som nu. Freud uppmärksammade de relationella fenomen som uppstår i det terapeutiska mötet (överföring, motöverföring, motstånd o.s.v.), vilket banade vägen för ett teoretiskt perspektiv på terapeutiska samtal.

På 1950-talet lanserade psykologen Carl Rogers en humanistiskt inriktad terapiform, delvis som en motreaktion på Freuds teoribygge. Istället för att fokusera omedvetna psykiska konflikter, som inom psykoanalysen, lade man vikt vid ett empatiskt, genuint och lyssnande bemötande gentemot klienten. Enligt Rogers ligger effekten av psykoterapeutisk behandling i själva förutsättningarna, d.v.s. ett medmänskligt och varmt bemötande. Ett bra bemötande bidrar till en känsla av trygghet, d.v.s. en upplevelse av att terapeuten står ut med och orkar höra på klienten, trots de svårigheter hen går igenom. Dessa tankegångar har visat sig vara gilitiga, via senare års psykoterapiforskning, då i termer av allians.

Även inom mer strikt beteendeorienterade perspektiv på psykologisk behandling som i beteendeterapi (och KBT), har man på senare år erkänt alliansen betydelse för behandlingsutfallet. Terapeutens förmåga till empati, värme, att finna ett gemensamt mål, och en överenskommelse om hur man når detta, är centralt för ”alliansbygget”. Kanske kan det vara så att teknikorienterade terapier, som KBT, har ett behov för en stark allians för att kunna genomföras, och därmed också får ett mer effektivt utslag?

(Källa: Allians – den terapeutiska relationen i KBT, Kåver, 2011)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s