Status och makt – hur inverkar det på psykologisk behandling?

I en psykoterapeutisk relation finns förväntningar kopplat till rollerna som behandlare och patient. Terapeuten förväntas vara professionell och sunt distanserad, något som t.ex. utmärks av att detaljer ur terapeutens privatliv inte delges. Patienten/klienten föväntas öppna upp och berätta om sitt inre liv, samt att låta sig ledas av terapeuten. Detta innebär ett stor förtroende, och att patienten  och för många patienter kan detta vara första gången i livet något liknande sker.

För terapeuter är det viktigt att stanna upp och reflektera kring den maktdynamik som utvecklas inom ramen för psykoterapi. Terapeuten besitter ofta en viss status (utbildning, ett välordnat liv) och även makt (befogenheter att fatta beslut, potentiellt mot patientens vilja). Särskilt inom missbruksbehandling kan denna dynamik vara känslig för störningar. Missbrukande individer upplever sig ofta stigmatiserade och har bemötts med fördomar och moralism i kontakten med hälso- och sjukvården (eller samhället i övrigt). Detta kan innebära att det tar tid innan tilliten etableras.

Terapeuten kan också till att medvetet eller omedvetet styra undan från svåra teman som patienten lyfter, d.v.s. olika former av undvikandestrategier. Detta kan reflektera ett behov för kontroll/makt som medför minskad sensitivitet för just denna patients särdrag. Ett annat exempel på detta kan vara överdriven ”undervisning” för patienten.

Patienter upplever inte sällan en stark emotionell påverkan av den terapeutiska processen, medan terapeuten mer förefaller vara distanserad och ”oberörd”. Ofta är detta emellertid något som inte stämmer. Förklaringen kan då handla om att terapeuten inte kan / bör uttrycka sina tankar/känslor/reaktioner spontant i det läget. I andra fora, t.ex. inom handledning kan terapeuten istället ge uttryck för egna reaktioner på processen.

(Källa: Allians – den terapeutiska relationen i KBT, Kåver, 2011)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s