Analys av tankar utifrån ACT (acceptance and commitment therapy)

ACT (acceptance and commitment therapy) är, som beskrivits i tidigare blogginlägg, en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi) med ett fokus på det inre tanke- och känslolivet. Inom ACT har man inte, som inom traditionell KBT, en målsättning om att eliminera psykiska symptom som nestämdhet och ångest. Snarare jobbar man med individens kapacitet att ”leva med” symptom, d.v.s. att accptera dem. Paradoxalt nog kan detta leda till just symptomreduktion.

En annan skillnad mellan tradtionell KBT och ACT har att göra med analysen av tankevärlden. Inom ACT fokuserar man mer på funktion än innehåll i tankar, jämfört med KBT. Man ser på tankar som språkliga konstruktioner som riskerar leda till grubblerier och undvikandebeteenden. Vår språkliga förmåga ses som ett ”tveeggat svärd” som dels möjliggör kommunikation och problemlösning men som också kan medföra självförstärkande tankenätverk som begränsar individen.

När en tanke t.ex. upplevs som…

– en absolut sanning

– en regel man måste följa

– ett hot man behöver bli kvitt med så forts om möjligt

– något som sker här och nu – trots att det rör sig om minnen från det förflutna, eller fantasier om framtiden

– något mycket viktigt som kräver din uppmärksamhet helt och fullt

– något du inte kan släppa, trots att det besvärar dig

…menar man att individen fusionerats med tanken, d.v.s. blivit ”ett med” tanken och förlorat distansen till den. Inom ACT jobbar man med att skapa en sund distans till tankelivet, t.ex. genom medveten närvaro. Man menar att tankar:

– inte nödvändigtvis är ”sanningar”

– kan vara helt oviktiga

– inte är regler som måste följas

– inte är hotfulla

– inte är något som ”sker” i den yttre världen, utan betstår av inre symboler och bilder

– kan komma och gå utan att man behöver hålla fast vid den.

ACT bryter således med ”ideologin” i tidigare KBT, i analysen av tankar. ACT är ännu en ”ung” terapmetod som inte hunnit utprövats i större grad mot missbruk och beroendeproblematik. Viss forskning finns dock – nyligen har man utvärderat ACT vid alkoholberoende, mer om detta i ett tidigare blogginlägg.

(ACT – helt enkelt, Russ Harris, 2013)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s