Samband mellan ADHD och dyslexi?

Som tidigare nämnts är ADHD en vanligt förekommande diagnos bland ”missbrukspatienter”. Inte sällan dyker symptom på läs- och skrivssvårigheter upp under en neuropsykologisk utredning för ADHD. Vad säger forskningen om ett eventuellt samband mellan ADHD och dyslexi?

– Dyslexi betecknar påtagliga svårigheter med ordavkodning och fonologi (uppfatta prosodi och språkljuds funktion). När det gäller ett fastställande av dyslexi är det viktigt att ha en tydlig definition ”i ryggen”. I annat fall riskerar individer med uppmärksamhetssvårigheter eller bristande språkliga kunskaper få ett falskt utslag för dyslexi.

– Det verkar som ADHD och dyslexi inte beror på samma neuropsykologiska orsaker. När det gäller dyslexi har man funnit avvikande funktionsmönster i temporala och frontala delar av vänster hjärnhemisfär vid bearbetning av fonologiska uppgifter. Detta är inte något som är utmärkande vid ADHD.

– Individer med ADHD verkar inte visa symptom på dyslexi i högre utsträckning än andra inivider. Däremot kan svårigheter finnas med att uppfatta sammanhängande texter, vilket kan beror på uppmärksamhetssvårigheter eller bristande läsfärdigheter.

– Individer med dyslexi verkar inte uppvisa ADHD-symptom i större utsträckning än andra.

(Källa: Dyslexi – myter och realiteter, Ingvar Lundberg, 2003)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s