Kvinnor med ADHD

Forskning på ADHD har oftast utgått från pojkar eller män, något som efterhand verkar ha utvecklats till en norm. Detta har medfört en brist på kunskap vad gäller kvinnor med ADHD. Det är mycket sannolikt att flickor och kvinnor är underrepresenterade när det gäller diagnostisering av ADHD.

ADHD är som nämts tidigare mycket vanligt förekommande bland individer med missbruksproblematik. Så många som 25% av alla ”missbrukspatienter” kan tänkas uppfylla ADHD-kriterier.

Det verkar som att kliniker tolkar ADHD-symptom hos pojkar och flickor olika. Det hela kompliceras av att ADHD-symptom hos flickor och pojkar dessutom kan uttryckas på olika sätt. Hyperaktivitet hos pojkar kan hos flickor uttryckas som ”hyperreaktivitet”, t.ex. i form av nervositet eller pratsamhet. Flickor som ändå visar en stor grad av hyperaktivitet har lättare för att upptäckas och diagnostiseras då de påminner om pojkar med ADHD (högljuddhet, påflugenet, trotsighet, aggressivitet).

Flickor/kvinnor med ADHD och den primärt ouppmärksamma varianten är sannolikt de som mest sällan upptäcks och behandlas vidare. De kan ofta uppfattas som blyga, dagdrömmande och undfallande. Andra symptom kan vara glömska, desorientering och svårigheter att tillgodogöra sig t.ex. skolarbetet. Ibland kan detta feltolkas som bristande intellektuella resurser. Det är värt att nämna att dessa symptom behöver vara kliniskt signifikanta, d.v.s. innebära betydande svårigheter i flera livsområden.

Flickor ADHD samt med hög IK kan ofta kompensera för sina svårigheter, på gott och ont. Om en underliggande ADHD ”maskeras” kan detta på sikt medföra stress, ångest och nedstämdhet. Andra konsekvenser kan vara somatiska besvär som magont eller huvudvärk.

(Källa: Det syns inte på utsidan – en uppsats om 4 kvinnors upplevelser av ADHD, Jennie Schröder-Ellner, 2011)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s