Alkoholmissbruk och omsorgssvikt – barn som anhöriga (IV)

Vilka konsekvenser får föräldrars alkoholmissbruk för sina barn? Nedan kommer en kort uppsummering av några forskningsfynd:

– Alkoholmissbruk hos föräldrar medför en ökad risk för ingripande via de sociala myndigheterna. Missbruk i hemmet är en av de vanligaste orsakerna till omhändertagande enligt LVU (vård av unga).

– Oförutsägbarhet, brist på struktur, dålig problemlösningsförmåga och otydlig rollfördelning präglar ofta familjesystem där missbruk är involverat. Inte sällan kan en invertering ske av vuxen- och barnrollen, d.v.s. att barnet får ta hand om föräldern som i sin tur inte förmår ta vara på sig själv. Skuldkänslor hos barnet kan vara en mekanism i detta läget.

– Som tidigare nämnts är det svårt att generalisera kring psykosociala effekter på barnet, när missbruk förekommer hos föräldrar. Vissa utvecklar psykiska symptom, andra visar mer en tendens till somatisering. Andra barn är välfungerande och lyckas prestera inom skola och andra arenor.

– Inte sällan upplever barnet de konflikter som uppstår i familjesystemet som värre än missbruksproblematiken i sig själv. Just det berusade tillståndet hos föräldern upplevs dock ofta som skrämmande för barnet. Föräldern blir i det läget otillgänglig och självupptagen. Detta kan leda till en känsla av ensamhet och utanförskap för barnet. Inte sällan lär sig barnet att förneka egna behov, intryck och känslor i detta sammanhang.

– Barn i missbrukarfamiljer blir ofta duktiga på dölja missbruket som en gemensam hemlighet. En rädsla kan finnas för att missbruket ska uppdagas och att den dysfunktionella jämvikten i systemet ska brytas. Barnet kan även skämmas för sin förälder och känna sig annorlunda och ”mindre värd” jämfört med andra barn.

(Källa: Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol – en kvalitativ studie om vuxna barns erfarenheter från uppväxten och deras upplevelser av stöd och hjälp, Åkervall & Thulin, 2012)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s