Personlighetsstörning – en diagnos i ombearbetning

Som tidigare nämnts finns ett väl belagt samband med missbruksproblematik och personlighetsstörning. Men vad betecknar egentligen en personlighetsstörning? I den nya diagnosmanualen DSM-V har diagnosen reviderats och ombearbetats.

Personlighetsstörningarna har kritiserats som diagnos på grund av bristande validitet. Detta har att göra med oklarheter kring vad diagnoskriterierna egentligen betecknar. Detta är ett bekymmer som finns inom nästan all psykiatrisk diagnostik. Psykiatriska diagnoser baserar sig på symptombilder där ett och samma symptom kan vara kopplat till olika underliggande orsaker. Omvänt kan det också vara så att en form av tillstånd, t.ex. ADHD, kan ge upphov till olika symptombilder hos olika individer. Därtill tenderar olika diagnoser, inte minst personlighetsstörningarna, att överlappa. Ett exempel på detta är narcissistisk och antisocial personlighetsstörning.

I den nya utgåvan av DSM (utgiven av amerikanska psykiatriska föreningen) föreslås att diagnoserna paranoid, schizoid, histrionisk och osjälvständig personlighetsstörning utesluts. Diagnoserna schizotypal, antisocial, borderline, narcissistisk, undvikande och tvångsmässig personlighetsstörning finns således kvar. Man föreslår också ett nytt förfarande för själva diagnostiseringen. Istället för att räkna antalet uppfyllda kriterer föreslås att graden av personlighetsfungerande i förhållande till sig själv och andra först bedöms. Här skattas graden av nedsättning. Man undersöker vidare om individen matchar någon av de på förhand definierade personlighetsstörningarna, samt till vilken utsträckning. Till sist görs vid behov en mer omfattande personlighetsutredning där olika ”facetter” (specifika personlighetsdrag) identifieras. Detta kan fungera som ett underlag inför vidare behandling.

Sammantaget är det positivt att diagnostiseringen av personlighetsstörningar ombearbetas. Genom att diagnoserna blir mer träffsäkra kan behandling skräddarsys och utvärderas vetenskapligt på ett bättre sätt än idag.

(Källa: http://www.sfkbt.se/files/file.php?id=284)

Annonser

One thought on “Personlighetsstörning – en diagnos i ombearbetning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s