Mer om narcissistisk personlighetsstörning och missbruksbehandling

Individer med narcissistisk personlighetsstörning (NPD) syns relativt sällan inom den offentliga missbruksvården. I en amerikansk artikel från 2007 ges en del ”ledtrådar” kring varför detta är fallet. Här kommer uppsummeringen:

– Individer med NPD verkar främst uppleva psykiska besvär relaterat till sociala kontakter. Narcissistens sätt att vara kan medföra nedstämdhet och ångest som konsekvenser av nederlag inom arbete eller nära relationer. Problemen uppkommer på grund av individens krampaktiga behov för beundran, brist på empati och en uppblåst känsla av att vara berättigad (”sense of entitlement”). Andra utmärkande drag kan vara självcentrering, själviskhet och en exploaterande hållning gentemot relationer (vilket i vissa fall kan medföra t.ex. otrohet eller våld). Ansvaret för de relationella problem som uppstår tillskrivs som inte sällan omgivningen, som ofta  ifrågasätter och tvivlar på sig själva. Individer i narcissistens närhet kan således riskera ett försämrat psykiskt mående på sikt.

– Forskningen är inte entydig kring hurivida individer med NPD kännetecknas av en hög grad av extroversion eller neuroticism. Ett drag som är genomgående är istället att de ofta upplevs som okänsliga och otrevliga (lågt på personlighetsdraget ”agreeableness”, vänlighet). Dessa drag uttrycks inte alltid omedelbart, utan ofta i samband med att en relation fördjupas. På ett tidigare stadium i relationen kan en narcissistisk individ istället framstå som charmerande, t.ex. genom att få andra att känna sig särskilt utvalda eller speciella.

– Terapeuter som arbetar med individer med NPD rapporterar ofta om frustrationer i form av ilska, distraktion, undvikande och önskan om att avsluta behandlingskontakten. Dessa reaktioner kan t.ex. uppkomma som konsekvens av patientens ständigt nedvärderande kritik.

Sammantaget kan resultaten förklara varför personer med NPD sällan ses inom missbruksvården. För dessa individer kan det dels upplevas som kränkande för den sköra självkänslan att söka hjälp. Dels kan det handla om att dessa individer ofta upplever problem kopplade till närhet i relationer, vilket en terapeutisk behandling ofta kräver. Dessa individer är ofta inte medvetna om sin egen problematik, utan upplever sig själva att ”må bra” på egen hand. Dessa individer kan på detta sätt karaktäriseras som ”självförsörjande”.

(Källa: Narcissistic personality disorder: relations with distress and functional impairment, Miller & Campbell, 2007)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s