Evidensen för motiverande samtal

Vilket forskningsstöd finns för motiverande samtal MI (motivational interviewing)? I en review-artikel från 2005 går man igenom ett 72 randomiserade kontrollerade studier på området (från -91 och framåt). Här kommer några viktiga poänger ur artikeln:

– Motiverande samtal (MI) utvecklades under 80-talet som en metod för att behandla alkoholberoende. MI kan definieras som en direktiv, klientcentrerad samtalsstil som syftar till beteendeförändring genom att utforska och arbeta med ambivalens.  MI hämtar inspiration från psykologen Carls Rogers humanistiska, klientcentrerade terapi.

– Inom MI försöker man finna och spela på individens egna värderingar och mål. Man anser att förändring uppstår genom det terapeutiska mötet och att motivationen för förändring är relaterad till ”klimatet” i den interpersonella interaktionen. Motstånd kan ses som en signal för terapeuten att ändra inriktning i samtalet. Målsättningen för individen är som regel så konkret som möjligt.

– MI har utvärderats inom olika områden: alkoholmissbruk, drogberoende, rökning, viktreduktion, ökad fysisk aktivitet, astma och diabetes.

– Utifrån det vetenskapliga underlaget (att skilja från ”real-world”-studier) finner man att MI effektivt stöttar till beteendeförändring, och även fungerar bättre än annat samtalsstöd i 80% av studierna.

– Inga studier rapporterar om eventuellt skadliga effekter av MI.

– Man finner signfikanta effekter av MI på effektmått som BMI (body mass index), blodkolesterol, blodtryck och alkoholkoncentration i blodet.

– MI kan ha effekt i så korta samtal som 15 minuter.

(Källa: Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis, Rubak, 2005)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s