Narcissism som ett ”självkänsloberoende”

Narcissistisk personlighetsstörning karaktäriseras av ett starkt behov för beundran, brist på empati, arrogans, avund och fantasier om makt och framång. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan narcissism, som ett drag vi alla har mer eller mindre av (influerat av den tidsålder vi lever i), samt narcissistisk personlighetsstörning. Skiljelinjen överträds när narcissismen får en signifikant påverkan på funktionsnivån vilket i sin tur gör individen oförmögen att fungera i t.ex. arbete och familjeliv.

Kan patologisk narcissism ses som ett slags beroende av en uppblåst självkänsla? I en artikel 2001 (av den välkända forskaren i socialpsykologi, Roy Baumeister) dras paralleller mellan narcissism och beroendeproblematik. Här kommer några poänger i punktform:

– I artikeln drivs tesen att narcissister är starkt motiverade till att uppnå beundran från andra. De krampaktiga försöken att nå detta blir i längden skadligt både för individen själv och för nära relationer runt om personen. Precis som vid missbruksproblematik kan mönstret ses som ett misslyckat försök till emotionell självreglering. För narcissisten blir styrkan i bekräftelsen så stark att andra viktiga områden i livet förlorar sin betydelse.

– Nästan alla individer upplever någon form av ”craving” (”sug”) för bekräftelse och positiv spegling från andra. För narcissister är denna craving stark och hämmas inte, som hos de flesta av oss, av känslor av skuld eller skam. Detta kan föranleda ett behov för andra att fördömma det narcissistiska beteendet, då detta sätter oss i kontakt med egna tyglade narcisstiska impulser och fantasier. Narcissistiska individers upptagenhet vid makt, sexualitet, pengar och ”kändisskap” kan både fascinera och väcka förakt hos andra.

– Precis som vid ett missbruk eller beroende av någon form av substans uppstår en tolerans för den bekräftelsen som narcissisten får. Detta föranleder narcissten att gå vidare från relation till relation, då en individ efter hand ”förbrukas” som källa för bekräftelse. Ibland kan detta vara förbundet med att klättra i någon form av social hierarki. Det ständiga sökandet efter ny bekräftelse kan emellertid inte fortgå hur länge som helst. Ofta uppstår någon form av ”krasch” när relationer förbrukats eller den uppblåsta självbilden till sist konfronteras av verkligheten. Innan detta sker kan försvar som förnekelse och bortträngning verka för att hålla detta på avstånd.

– Även abstinenser kan uppstå för narcissisten, när beundran från andra uteblir. Detta kan leda till än mer desperata försök att försöka uppnå detta. En sådan abstinens kan t.ex. vara en känsla av tomhet.

Sammantaget finns flera paralleller mellan narcissistens sätt att fungera och mekansimerna vid en beroendeproblematik. Detta kan vara en bra liknelse i beskrivningen av ett narcissistiskt fungerande. Diagnostiskt bör dock missbruks- och beroendediagnoser förebehållas beroendetillstånd där medicinska kriterier uppfylls (t.ex. fysisk toleransutveckling, substansutlösta abstinenser, o.s.v).

(Källa: Narcissism as addiction to esteem, Baumeister & Vohs, 2001)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s