Frustrationstolerans och tidig drop-out ur missbruksbehandling

En hög procentandel av individer som påbörjar behandlig mot missbruk och beroende ”droppar ur” tidigt in i behandlingen, något som därefter ofta medför återfall. I en studie från 2005 underöks huruvida individens grad av frustrationstolerans kan förutse eventuella drop outs.

Frustrationstolerans definieras i studien som individens förmåga att tolerera antingen fysiskt eller psykiskt obehag (”distress”). Hypotesen var att graden av frustrationstolerans vid uppstart av behandling skulle förutse eventuella drop outs inom trettio dagar. 122 individer deltog i studien som genomfördes på en institution för missbruksbehandling i Maryland, USA.

I resultaten finner man ett samband mellan låg psykisk frustrationstolerans och tidig drop out. Man fann inga samband mellan ”svårighetsgraden”/omfånget av det senaste årets missbruk och tidig drop out. Inte heller kunde man se att omfånget av psykiatriska symptom kunde relateras till tidig drop out. Det tycks alltså inte finnas ett direkt samband mellan psykiatrisk problematik och låg psykisk frustrationstolerans.

En implikation av studieresulatet är att missbruksbehandling behöver skräddarsys efter den enskilde patienten för att förebygga drop outs. Ett sätt att göra detta på är att systematiskt inhämta patientens feedback på behandlingsupplägget.

(Källa: Distress tolerance as a predictor of early treatment dropout in a residential substance abuse treatment facility, Daughters, 2005)

Annonser

One thought on “Frustrationstolerans och tidig drop-out ur missbruksbehandling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s