Uttrycket ”skuld och skam” – har det blivit slentrian?

Ofta används uttrycket ”skuld och skam” i samband med beskrivningar av missbruk och dess psykologiska konsekvenser. Men vad ligger egentligen i detta uttryck?

Ofta gör man i teorin en tydlig åtskillnad mellan skuld och skam. Skuld kan beskrivas som en oro över en egen handling som innebär att värderingar överträds (tankar över att ha handlat felaktigt). Skam påverkar identiteten mer direkt, t.ex. genom en känsla av att inte vara god nog eller att inte duga. Relationsmässigt för skammen med sig större ”skadeverkningar” än skuld. Skam kan ofta hota eller störa tilliten i en relation, t.ex. genom att hämma kommunikationen. Sammantaget kan sägas att skulden hör samman med handling, skam med ens existens.

Skammen har ofta en bakgrund av ett nedvärderande bemötande i nära relationer. Har en individ inte fått hjälp att härbärgera skammen kan ett negativ spiral uppstå där man ”skäms för att man skäms”.

Ofta beskrivs skam i negativa ordalag. Skammen har dock även en funktion i att skydda individen från ”hybris”, och i att påminna oss om sociala gränser. Skam kan även ha en konsekvens i att individen sätter sig in i en annans perspektiv.

Det finns en samverkan mellan skuld och skam, något som kan utvecklas till en komplex process i sig självt. En upplevelse av skuld som inte konfronterats kan ofta övergå i skam över tid, där även skammen kan växa av graden av undvikande. Ofta har vi ett behov av att erkänna skuld då den annars kan övergå i en skamlig hemlighet. Skuld som erkänts kan i bästa fall leda till personlig utveckling, ”friskhet” och ökad integritet. Skam som utvecklas kan i stället medföra ökad distansering till andra, minskad tillit och i och med detta även en mer cynisk människosyn.

Individer med missbruksproblematik, och anhöriga, vittnar inte sällan om ett behov för en välputsad fasad gentemot yttervärlden. Här kan en negativ spiral av skam uppstå där man försöker undvika problem, sopa dem under mattan för att upprätthålla en illusion. I det läget minskar möjligheterna att sätta ord på vad som sker. I frånvaro av stöd och hjälp kan frustrationerna till sist vändas mot varandra.

(Källa: Missbruk – en familjeangelägenhet, Sjöblom och Wilzén, 2009; Anhörig till missbrukare – finns hjälp att få?, Lidengren, 2008)

Annonser

One thought on “Uttrycket ”skuld och skam” – har det blivit slentrian?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s