Skadeverkningar av ecstasy (MDMA)

Partydrogen ecstasy (MDMA) har strukturella likheter med både amfetamin och meskalin (en hallucinogen). Användandet av ecstasy ökade under 90-talet i samband med den så kallade rave-kulturen.

Ruset medför känslor av eufori, ökat självförtroende och förstärkta sinnesintryck. I samband med ”bakrus” uppkommer ofta muskelvärk, trötthet, depression, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Nedstämdheten kan bestå och ibland fördjupas flera dygn efter intagen dos.

Inom forskningen över ecstasys effekter kan man se vissa skadeverkningar. Forskningen på området är behäftad med vissa svårigheter då ecstasy sällan används enskilt, utan även andra droger kan ha påverkat nervsystemet. Ett annat problem rör kausaliteten  – d.v.s. orsaksambanden. Uppkommer t.ex. en neuropsykologisk skada på grund av ecstasyanvändande eller fanns den redan där innan debuten? Hur som helst finns belägg för följande mer eller mindre permanenta skadeverkningar vid en längre periods ecstasybruk:

– hjärnans serotoninsystem skadas med minskad neurotransmission som följd. Serotonin är en signalsubstans som är relaterad till reglering av bl.a. stämningsläge, ångest, aggressivitet, sömn, sexualitet, impulsivitet, aptit, smärta och kroppstemperatur.

– atrofi (minskad täthet av vit materia) kan uppstå i vissa delar av hjärnan (perietal-, occipital och frontalloben).

– psykiatriska problem som t.ex. tvångssyndrom, depersonalisering, ångest, psykos och depression. Dessa symptom kan uppkomma en längre tid efter avslutat bruk.

– kognitiva svårigheter i form av försämrat minne, koncentration och uppmärksamhet.

– de kognitiva svårigheterna kan finnas med så länge som upp till ett halvår. Ångesten och irritabiliten kan bestå ännu längre, upp till ett år.

(Källa: Ecstasy (MDMA): a review of its possible persistent psychological effects, Morgan, 2000)

Annonser

One thought on “Skadeverkningar av ecstasy (MDMA)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s